Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Aşağıdakilerden hangisi kamu tüzel kişiliği olan kurumlardan biri değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Anayasa Mahkemesinin bir üyesinin görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceği kesin olarak anlaşılması halinde bu üyenin üyeliğinin sona ermesine aşağıdakilerden hangisi karar verir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

T.C. Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi devletin temel amaç ve görevleri arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Jandarma Genel Komutanı
II. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları
III.Genelkurmay Başkanı,
T.C. Anayasası'na göre
yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanırlar ?
Doğru Cevap! Yanlış!

T.C. Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına bağlı değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

T.C. Anayasası'na göre Aşağıdakilerden hangisi Milletvekili seçilme şartları arasında yer alır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Yükseköğrenim öğrencileri
II.Yargı Organları mensupları
III.Silahlı kuvvetler mensupları
T.C. Anayasası'na göre
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri siyasi partiye üye olabilirler ?
Doğru Cevap! Yanlış!

T.C. Anayasası'na göre Aşağıdakilerden hangisi oy kullanamaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Anayasa mahkemesi..............üyeden oluşur ................. yıl için seçilirler
T.C. Anayasası'na göre
Yukarıdaki boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

T.C. Anayasası'na göre
Yerleşme ve seyahat hürriyeti aşağıdakilerden hangisi ile sınırlandırılabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"Kimsenin üstü, özel kâğıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz."
T.C. Anayasası'na göre
Aşağıdaki haklardan hangisini ifade etmektedir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç ................... ve toplu olarak işlenen suçlarda en çok ............. içinde hâkim önüne çıkarılır.
T.C. Anayasası'na göre
Yukarıdaki boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Devletin Şekli
II.Cumhuriyetin Nitelikleri
III.Devletin Bütünlüğü,Resmi dili,Bayrağı,Milli Marşı ve Başkenti
T.C. Anayasası'na göre
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri değiştirilemeyecek hükümlerdendir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

T.C. Anayasası'na göre Siyasî partilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

T.C. Anayasası'na göre adli ve idari yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkili olan mahkeme aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!