Temel Yurttaşlık Bilgisi Testi 3

1- Aşağıdaki hukuk dallarından hangisinde örf ve adet hukuku uygulanmaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

2- Aşağıdakilerden hangisi yazılı kaynakların özellikleri içerisinde yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

3- Aşağıdakilerden hangisi hukukun yazılı kaynakları arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4- Yazılı kaynaklar içerisinde olayla ilgili genel veya özel hiçbir hükmün bulunmaması durumuna ne ad verilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

5- Bir hukuk kuralına uygun biçimde hareket etmemek veya bir hukuki işlemi kanunun aradığı şekilde yapmamak o işlem için aşağıdaki yaptırımlardan hangisi ortaya çıkar ?
Doğru Cevap! Yanlış!

6- Tarafların bir hukuki işlemde kullandıkları ve ne anlama geldiğini açıklamadıkları hususlara ilişkin öngörülen hukuk kurallarına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

7- Haksız fiil veya sözleşmeye aykırılıktan dolayı diğer tarafı zarara uğratan kişiye aşağıdaki maddi yaptırımlardan hangisi uygulanır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

8- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye de uygulanan maddi yaptırım türlerinden değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

9- Ayırt etme gücüne sahip ancak ergin olmayan bir kişi anne ve babasının izni olmaksızın bir alım satım sözleşmesi yaparsa aşağıdaki yaptırımlardan hangisi ortaya çıkar ?
Doğru Cevap! Yanlış!

10- Gerçek kişiler arasında yapılan bir hukuki işlemin eksiklik dolasıyıla mahkeme kararı ile ortadan kaldırılması aşağıdaki yaptırım türlerinin hangisi içinde yer alır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

11- Belli bir ülkede belli bir dönemde bulunan hukuk kurallarının tümüne verilen ad hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

12- Yaya geçidinden geçen bir kişiye çarparak ağır şekilde yaralanmasına sebebiyet veren birine aşağıdaki yaptırımlardan hangisi uygulanamaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

13- Devletin bütünlüğünü ve kamu hizmetlerinin tüm ülkede uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamak için, merkezi idarenin yerel yönetim kuruluşları üzerinde sahip olduğu denetim yetkisine ne ad verilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

14- Aşağıdakilerden hangisi maddi yaptırımdan biri değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

15- Anayasa'ya aykırı olarak, bir kimsenin evinde özel kâğıtlannın ve eşyalarının aranması ve bunlara el konulması aşağıdakilerden hangisini İhlal eder ?
Doğru Cevap! Yanlış!