TBMM ve SEVR 1

Mustafa Kemal Paşa -ulusal güçleri birleştirmek- amacıyla öncelikle aşağıdakilerden hangisinin kurulmasına ağırlık verilmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

TBMM'nin Kanunu esasi varken yeni bir anayasa yapmak gereğini duymasında, aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Mustafa Kemal 24 Nisan 1920 tarihinde TBMM'ye verdiği önergede -Meclisin Üstünlüğü- maddesine yer vermiştir.
Bu önergeyle;
I. Milletvekili sayısının belirlenmesi
II. Meclisin ülke yönetimini üstlenmesi
III. Ülkenin kurtuluşunun sağlanması ve korunması
durumlarından hangilerini gerçekleştirmeyi amaçladığı savunulabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

TBMM Hükümeti, kuruluşunun ilk yıllarında, yabancı devletlerle siyasal ilişkiler (dostluk ilişkileri) kurarken aşağıdakilerden hangisine özellikle dikkat etmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

TBMM Hükümetinin 1922 de aldığı ekonomik önlemlerden hangisi, ulusal ekonomide yabancı sermaye ve işletmeciliğe karşı bir tutumu yansıtmaktadır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. TBMM’nin açılması
II. Misakımillî'nin ilan edilmesi
III. İstanbul'un resmen işgal edilmesi
Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Mîllî Mücadele taraftarlarının TBMM açılıncaya kadar gerçekleştirdikleri faaliyetlerden biri değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Türkiyede, -saltanat- ve -ulusal devlet- taraftarları arasındaki tartışmanın en yoğun olduğu dönem hangi yılları kapsar ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Millî Mücadele hareketinin siyasi amaçlarının dünyaya duyurulması aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleştirilmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

İstanbul'un Anlaşma Devletleri tarafından resmen işgal edilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi TBMM-nin açılmasına neden olan gelişmelerden biri değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

TBMM hangi ilimizde açılmıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Anlaşma Devletlerinin Osmanlı Mebusan Meclisini kapatmaları, aşağıdaki olaylardan hangisine yol açmıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Ulusal Kurtuluş Savaşımızın başladığı günlerde Mustafa Kemal Paşa askeri alandan daha çok bir millet meclisi ve bu meclise bağlı bir hükümet kurmaya öncelik vermiştir.
Mustafa Kemal Paşa-nın bu yolla ulaşmak istediği amaç nedir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

TBMMnin açıldığı gün Mustafa Kemal-in Meclise verdiği önergede aşağıdaki hükümlerden hangisi yoktur ?
Doğru Cevap! Yanlış!