Okul Güvenliği,Sağlığı ve Kriz Yönetimi 1

Sınıflarda her öğrenciye .........metrekare alan ve ........ metreküp hava hacmi düşmesi gerekmektedir.
Yukarıdaki boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Okul Çevresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. okul binalarının anayol üzerinde olması gerekir
II. öğrencilerin kolaylıkla gidip gelebilecekleri yerde, bar, meyhane, kahvehane vb. gibi tesislerden en az 100 m. uzakta inşa edilmelidir
III. yüksek gerilim hattından en az 30 m uzakta olması gerekir
Okul binalarının yeri ve konumu ile ilgili yukarıdakilerden hangisi doğrudur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Okulda öğrenci başına düşen arsa büyüklüğü ne kadar olmalıdır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Öğrencilerin ve okul çalışanlarının sağlığının değerlendirilmesi, geliştirilmesi, sağlıklı okul yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi, öğrencilere ve dolayısı ile topluma sağlık eğitiminin verilmesi için yapılan çalışmaların tümü ..................... olarak tanımlanmaktadır.
Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi okul güvenliğini tehdit eden zorbalıkla ilgili değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Okulların daha güvenli olması için toplumun ve ailenin güvenli olması gerektiğini savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Güvenli okul iklimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi Toplumsal Çözülme Kuramının savunduğu ilkeler arasında yer alır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Okul iklimi teorisine göre, aşağıdakilerden hangisi sağlıksız iklimin özellikleri arasında gösterilemez ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Sorumluluk alma
II. Kuralları uygulama da tutarlık
III. Örgütsel açıklık
IV. Yabancılaşma
Okul iklimi teorisine göre, yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri okul iklimi göstergelerinden değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Öğrencilerin düşük başarı performansları ve düşük başarı beklentileri suça ilişkin davranışların en önemli sebebidir
Yukarıda belirtilen ifade hangi teorinin görüşüdür ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Okul toplumsal kontrolü sağlamaya yönelik en önemli araçtır.
II. Öğrencinin başarısızlığı okula karşı yabancılaşmasına neden olur.
III. Okullarda öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkaracak etkinliklere önem verilmelidir.
Yukarıda verilen ilkeler aşağıdaki hangi kuramın görüşlerini yansıtmaktadır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Okul Yöneticisinin Okul Güvenliğine İlişkin Görevleri arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Kamunun kullanımına açık bazı eşyaların kırılması, parçalanması, kesilmesi ya da yakılması hangi güvenlik sorunudur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

* Kasıtlı olarak zarar verme amacı güden saldırgan davranışlar olması
* Süreklilik özelliği taşıması, yani zorbanın bu tür eylemleri bir kez değil devamlı bir şekilde yapması,
* Taraflar arasında eşit olmayan güç dengesinin olması.
Yukarıda ifade edilenler Okullarda sıklıkla yaşanan güvenlik sorunlardan hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!