Öğretmenler yaz tatiline denk gelen doğum öncesi iznini, doğum sonrasına aktarabilir mi?

Öğretmenler yaz tatiline denk gelen doğum öncesi iznini, doğum sonrasına aktarılabilir mi?

Öğretmenlerin yaz tatiline denk gelen doğum öncesi izni, doğum sonrasına aktarılabilir mi? Öğretmenler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yıllık izinlerini diğer memurlardan farklı olarak yaz tatilinde kullanabilmektedirler.

Yıllık izinlerin kullanılışı:

Madde 103 – Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. (Değişik cümle: 6/7/1995 – KHK-562/2 md.) Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

657 sayılı Devlet Memurları kanununa göre Kadın memurlara; doğumdan önce sekiz (8), doğumdan sonra sekiz(8) hafta olmak üzere toplam onaltı(16) hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz(8) haftalık analık izni süresine iki(2) hafta eklenir.

Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir.

Öğretmenler yaz tatiline denk gelen sekiz(8) haftalık doğum öncesi izinlerinin 5 haftalık kısmını doğum sonrasına aktarabilir mi?

Bazı öğretmenlerin sekiz(8) haftalık doğum öncesi izinleri yaz tatiline denk gelmektedir. Bu durumda 5 haftalık doğum izinlerinin doğum sonrasına aktarılıp aktarılmayacağı konusunda tereddütler yaşanmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı buna yönelik soruyu Devlet Personel Başkanlığına sormuştur. DPB bu duruma yönelik bildirdiği görüş yazısına göre “öğretmenlerin yaz tatiline denk gelen doğum öncesi 5 haftalık analık izin süresinin doğum sonrasına aktarılamayacağı mütaala edilmektedir.” ifadeleri yer almıştır.

İşte MEB’in ve DPB’nin ilgili resmi yazıları;