Öğretmenler mesleki çalışmaları farklı il ve ilçelerde yapılabilir mi?

MEB’in Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle öğretmenler artık mesleki çalışmaların tamamında kendi okullarında bulunmak zorunda.

Milli Eğitim Bakanlığının 10/07/2019 tarihli resmi gazetede yayımladığı yönetmelikte önceki yönetmelikte yer alan;
“c) Öğretmenler ilk haftadan sonraki seminer çalışmalarına istemeleri hâlinde farklı il/ilçelerde de katılabilirler. Farklı il ve ilçelerde seminere katılacak öğretmenler, seminere katılacakları il/ilçeyi okullarına dilekçe ile bildirmek ve mesleki çalışma döneminin sonunda bu çalışmalara katıldığını belgelendirmek zorundadır.”

Maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Güncel Yönetmelik Maddesi ise şöyle;

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Yönetici ve öğretmenler ara tatillerde, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıcına ve derslerin kesiminden temmuz ayının ilk iş gününe kadar geçen süre içerisinde okul müdürlüğü, il/ilçe millî eğitim müdürlüğü veya Bakanlıkça belirlenen mesleki çalışmaları kendi okullarında yürütürler.