ÖĞRETMENLER İDARİ ÇALIŞMALARDA GÖREVLENDİRİLEBİLİR Mİ ?

Aylık ve zorunlu ek ders saatlerini dolduramayan öğretmenler ile norm kadro fazlası öğretmenlere “aylık ve zorunlu ek ders karşılığını doldurmuyorsunuz.” denilerek idari çalışmalarda görev verilmesi yasal ve hukuki midir? Bu durumda olan öğretmene verilen idari görevlerden dolayı herhangi bir ödeme yapılabilir mi? Peki, hangi öğretmenler idari görevlerde görevlendirilir? Aylık karşılığı ders görevini dolduramayan öğretmenler hakkında hangi işlem yapılacaktır? Aylık karşılığı ders saatlerini dolduramayan norm kadro fazlası Öğretmenler idari çalışmalarda görevlendirilebilir mi?

“Aylık karşılığı ders saatlerini dolduramayan norm kadro fazlası Öğretmenler idari çalışmalarda görevlendirilebilir mi?”

sorusuna Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 06/03/2000 tarih ve 24845 sayılı yazısı ile “Aylık karşılığı ders saatlerini dolduramayan norm kadro fazlası Öğretmenlerin idari çalışmalarda görevlendirilmek suretiyle aylık karşılığı ders görevlerini tamamlattırma yoluna gidileceğine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Nitekim norm kadro uygulaması kapsamında aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders görevlerini görevli oldukları kurumlarda dolduramayan öğretmenlerin branşlarında Öğretmen ihtiyacı bulunan diğer kurumlarda görevlendirilmeleri gerekmektedir.” şeklinde cevaplandırmıştır.

Yukarıdaki görüş yazısına  göre aylık ve zorunlu ek ders saatlerini dolduramayan öğretmenler ile norm kadro fazlası öğretmenlere “aylık ve zorunlu ek ders karşılığını doldurmuyorsunuz.” denilerek idari çalışmalarda görev verilemez.

AYLIK KARŞILIĞI DERS GÖREVİNİ DOLDURAMAYAN ÖĞRETMENLER HAKKINDA HANGİ İŞLEM YAPILACAKTIR?

16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın “Kadrosunun bulunduğu okul ve kurum dışında görevlendirilme” başlıklı, 20. maddesinde, “(1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları müdürleri; kendi okul ve kurumlarında görevli öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri dengeli olarak dağıttıktan sonra, aylık karşılığı ders saatini dolduramayanlar ile dağıtılamayan alan derslerini en geç 15 gün içinde milli eğitim müdürlüğüne, (büyükşehir belediyesi bulunan merkezlerde il milli eğitim müdürlüğüne) yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

(2) Milli eğitim müdürleri; aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle görev yerlerinin bulunduğu veya ikamet ettikleri belediye sınırları (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) içinde kalmak kaydıyla öncelikle alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda öğretmen ihtiyacı bulunan diğer okul ve kurumlarda görevlendirmek ve bu görevlendirmenin yerine getirilip getirilmediğini izlemek zorundadır.

(3) Aynı belediye sınırları içinde alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler 9 uncu maddede sayılanlara verilemez.” hükümleri de bulunmaktadır.

Bu hükümlere göre aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini kendi okul ve kurumlarında dolduramayan öğretmenler ihtiyaç olan bir başka okulda görevlendirilirler. İhtiyaç yok ise herhangi bir işlem yapılmaz.

 

PEKİ, HANGİ ÖĞRETMENLER İDARİ GÖREVLERDE GÖREVLENDİRİLİR?

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin“Öğretmen” başlıklı 43. maddesi; “3) İlkokullarda Yabancı Dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin alan öğretmenlerince okutulması esastır. Ancak, ihtiyacın alan öğretmenlerince karşılanamaması durumunda bu dersler, yükseköğrenimlerini söz konusu alanlarda yapan sınıf öğretmenleri veya sınıf öğretmeni olup bu alanda hizmet içi eğitim sertifikası almış öğretmenler tarafından ders değişimi yolu ile okutulabilir. Bunun da mümkün olmadığı durumlarda bu dersler sınıf öğretmenince okutulmaya devam edilir.

(4) İlkokullarda Yabancı Dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri, alan öğretmenlerince okutulduğunda sınıf öğretmenleri bu ders saatlerinde yönetimce verilen eğitim ve öğretim görevlerini yapar.” fıkralarınca derslere branş öğretmenlerinin girmesi ile sınıf öğretmenlerinin boş geçen bu ders saatlerinde yapması gereken görevlere ilişkin 2010/28 nolu Genelge yayınlamıştır.

Bu durumdaki öğretmenlere sadece ilgili genelgede bahsedilen idari çalışmalarda görevler verilmektedir. Bunun haricinde; aylık ve zorunlu ek ders saatlerini dolduramayan öğretmenler ile norm kadro fazlası öğretmenlere “aylık ve zorunlu ek ders karşılığını doldurmuyorsunuz.” denilerek idari çalışmalarda görev verilemez.

Bu durumdaki öğretmenler; 16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın “Kadrosunun bulunduğu okul ve kurum dışında görevlendirilme” başlıklı, 20. maddesindeki hükümler gereğince okul müdürlüklerince milli eğitim müdürlüklerine bildirilirler.

 

Ali KARTAL

Etiketler