Normal eğitim yapan ilköğretim okullarında teneffüs süresi kaç dakika olmalı?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Okulöncesi ve ilköğretim kurumları yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre normal eğitim yapan okullarda teneffüs süresi en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakika oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, Okulöncesi ve İlköğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Yapılan değişiklik 10 Temmuz 2019 tarihli Resmi gazetede yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Okulöncesi ve İlköğretim kurumları yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre normal eğitim yapan okullarda teneffüs süresi en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakika oldu.

Yapılan Değişiklik Şu Şekilde;

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Güne başlama, oyun, beslenme, temizlik, etkinlik, dinlenme ve günü değerlendirme zamanlarını da içerecek şekilde günde ellişer dakikalık aralıksız 6 etkinlik saati süre ile normal eğitim yapılması esastır. Ancak kayıt alanında okula kesin kaydı yapılamamış çocuk bulunan okullarda ikili eğitim yapılması zorunludur.”

“a) Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince teneffüsler için normal eğitim yapılan okullarda en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakika süre ayrılır.”

Etiketler