Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 2

T.C. Anayasası'na göre Aşağıdakilerden hangisi TBMMnin bilgi edinme ve denetim yolları arasında yoktur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

T.C. Anayasası'na göre
TBMM'de boşalan üyeliklerin sayısı üye tam sayısının yüzde kaçını bulduğu hallerde ara seçimlerin 3 ay içinde yapılmasına karar verilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

T.C. Anayasası'na göre
Milli Güvenlik Kurulunun gündemi kim tarafından düzenlenir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

T.C. Anayasası'na göre
Milli Güvenlik Kurulunda aşağıdakilerden hangisi yoktur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

T.C. Anayasası'na göre
Olağanüstü hal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

T.C. Anayasası'na göre Kamu tüzelkişiliği aşağıdakilerden hangisi ile kurulur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

T.C. Anayasası'na göre
Hangi yönetmeliklerin Resmî Gazetede yayımlanacağı nerede belirtilmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

T.C. Anayasası'na göre
Merkezi İdare ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

T.C. Anayasası'na göre
Mahkemelerin bağımsızlığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

T.C. Anayasası'na göre
Hâkimlik ve savcılık mesleği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Yüksek Mahkeme değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

T.C. Anayasası'na göre; Anayasa mahkemesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

T.C. Anayasası'na göre
“yasama dokunulmazlığı” ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

T.C. Anayasası'na göre
karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancıların başvurma hakkına sahip olduğu siyasi hak ve ödev aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

T.C. Anayasası'na göre
Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerden değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!