Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 1

T.C. Anayasası'na göre Aşağıdakilerden hangisi TBMMnin bilgi edinme ve denetim yolları arasında yoktur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

T.C. Anayasası'na göre TBMM'de boşalan üyeliklerin sayısı üye tam sayısının yüzde kaçını bulduğu hallerde ara seçimlerin 3 ay içinde yapılmasına karar verilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

T.C. Anayasası'na göre Milli Güvenlik Kurulunun gündemi kim tarafından düzenlenir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

T.C. Anayasası'na göre Milli Güvenlik Kurulunda aşağıdakilerden hangisi yoktur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

T.C. Anayasası'na göre Olağanüstü hal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

T.C. Anayasası'na göre Kamu tüzelkişiliği aşağıdakilerden hangisi ile kurulur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

T.C. Anayasası'na göre Hangi yönetmeliklerin Resmî Gazetede yayımlanacağı nerede belirtilmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

T.C. Anayasası'na göre Merkezi İdare ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

T.C. Anayasası'na göre Mahkemelerin bağımsızlığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

T.C. Anayasası'na göre Hâkimlik ve savcılık mesleği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Yüksek Mahkeme değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

T.C. Anayasası'na göre Anayasa mahkemesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

T.C. Anayasası'na göre “yasama dokunulmazlığı” ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

T.C. Anayasası'na göre karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancıların başvurma hakkına sahip olduğu siyasi hak ve ödev aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

T.C. Anayasası'na göre Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerden değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!