Temel Yurttaşlık Bilgisi Testi 1

1- Aşağıdakilerden hangisi T.C. Anayasasına göre Anayasa metnine dahil değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

2- T.C. Anayasına göre Devletin şekli ile ilgili olarak verilen fen aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

3- Ülkemizde yapılan seçimlerde sıkça kullanılan genel oy kavramı ne demektir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yarı doğrudan demokrasi araçlarından birini ifade etmektedir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

5- Aşağıdaki kurum ve kuruluşlardan hangisinin kamu tüzel kişiliği yoktur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

6- Hukuk devleti ilkesinin bir gereği olan seçenek aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

7- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk milliyetçiliğine bağlılık ilkesinin bir sonucu olamaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

8- Bir kimsenin, kendi şahsına veya malına yapılan ve halen devam eden, hukuka aykırı bir saldırıyı önlemek için yaptığı karşı saldırı niteliğindeki eyleme ne ad verilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

9- Demokratik toplumlarda halk, yöneticileri aşağıdakilerden hangisiyle belirler ?
Doğru Cevap! Yanlış!

10-Köy kurulmasına hangi kurum karar verir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

11- Bakanlar kurulu genel ve katma bütçe tasarısını ve milli bütçe tahminlerini gösteren raporu mali yılbaşından kaç gün önce TBMMye sunar ?
Doğru Cevap! Yanlış!

12- Laiklik Türk Anayasal sistemine ne zaman girmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

13- Kanun-u Esasi hangi tarihte ilan edilmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

14- Türk Anayasal tarihinde hukuk devletine geçişin ilkadımları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

15- Aşağıdakilerin hangisi Türk Anayasal tarihinin ilk belgesi olarak kabul edilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!