Temel Yurttaşlık Bilgisi Testi 5

1- Aşağıdaki tüzel kişilerden hangisi, kişi topluluğu olmayıp mal topluluğu niteliğini taşımaktadır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

2- Hukukun kendisine hukuki sonuç bağladığı insan davranışına ne ad verilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

3- Aşağıdakilerden hangisi kişinin özel hakları arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4- Aralarında var olan borç ilişkisi dolayısıyla alacaklının borçludan isteyebileceği, borçlunun da yerine getirmekle yükümlü bulunduğu davranış biçimine ne ad verilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

5- Türk hukukunda olağan hâllerde evlenme yaşı aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

6- Aşağıdakilerden hangisi borçlar hukukuna hakim olan ilkelerden biri değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

7- Aşağıdakilerden hangisi sosyal hayatı düzenleyen kurallardan biri değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

8- Bir kişiyi devlete bağlayan hukuki ve siyasi bağa ne ad verilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

9- Normlar arasındaki hiyerarşik sıralamaya göre en üstün norm aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

10- İdarenin devlet otoritesini kullanarak yaptığı işlemlerin hukuka aykırılık gerekçesi ile ortadan kaldırılmasına ne ad verilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

11- Türk ceza kanununa göre aşağıdakilerden hangisi suç işleyen kişilere öngörülen yaptırımlardan değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

12- Hukuk kurallarının hangi özelliği onu diğer sosyal düzen kurallarından ayırır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

13- Suç işlenmesi ile ilişkisi olan eşyaya devlet tarafından zorla el konulmasına ne ad verilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

14- Aksine bir hukuki işlemin yapılması mümkün olmayan hukuk kuralına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

15- Kural içi boşlukları doldurmak için hakime tanınan yetki aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!