Temel Yurttaşlık Bilgisi Testi 2

1- Anayasa'ya aykırı olarak, bir kimsenin evinde özel kâğıtlannın ve eşyalarının aranması ve bunlara el konulması aşağıdakilerden hangisini İhlal eder ?
Doğru Cevap! Yanlış!

2- Başkaları hakkında kötü düşünmemeyi emreden ahlak kuralları aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

3- Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının amaçlarından değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4- Sosyal hayatı düzenleyen kurallar, bir toplumda bireylerin hareketlerini düzenleyen kurallardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal hayatı düzenleyen kurallardan biri değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

5-Bir ülkede, yetkili bir makam tarafından yapılan, yürürlükte olan hukuk kurallarının tümüne ne ad verilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

6- Bir somut olaya uygulanacak yazılı ya da yazılı olmayan herhangi bir hukuk kuralının bulunmaması durumuna ne ad verilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

7- Aşağıda verilenlerden hangisi kişinin özel hakları arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

8- "Sözleşmeyi feshetme hakkı" gibi, kullanıldıkları zaman mevcut bir hukuki durumu tamamen ortadan kaldıran haklara ne ad verilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

9- Hukukun kendisine hukuki sonuç bağladığı insan davranışı aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

10-Aşağıdakilerden hangisi hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesinde geçerli olan ana ilkedir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

11-Aşağıdaki tüzel kişilerden hangisi, kişi topluluğu değil mal topluluğu niteliğindedir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

12-Kural olarak küçüklerin, istisnai olarak kısıtlıların bakım ve korunmalarının sağlanması için ana babanın sahip olduğu hakka ne ad verilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

13-Bir gerçek kişinin doğum ve hısımlık ile ilgili bilgilerini içeren kütüğe ne ad verilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

14- Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk dallarından biri olan borçlar hukukuna hakim olan ilkelerden biri değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

15- Aralarındaki mevcut borç ilişkisi sebebiyle alacaklının borçludan talep edebileceği, borçlunun da yerine getirmek zorunda olduğu hareket biçimine ne ad verilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!