Okul Güvenliği,Sağlığı ve Kriz Yönetimi

I. Okul toplumsal kontrolü sağlamaya yönelik en önemli araçtır.
II. Okul ne kadar sağlıklı ve açık bir iklime sahipse o derece güvenli bir okuldur.
III. Öğrencilerin düşük başarı performansları ve düşük başarı beklentileri suça ilişkin davranışların en önemli sebebidir.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri -Okul İklimi Kuramı- ile ilgilidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

.......................... Kuramı geleneksel amaçlara bağlılık, toplumsal normlara inanma ve diğer kişilerin haklarına bağlılık şartlarının sağlanmasıyla güvenli bir okul ortamının gerçekleşebileceğini savunur.
Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Okul toplumsal kontrolü sağlamaya yönelik en önemli araçtır
II. Öğrencinin başarısızlığı okula karşı yabancılaşmasına neden olur.
III.Okullarda öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkaracak etkinliklere önem verilmelidir.
Yukarıda sıralanan ilkeler aşağıdaki hangi kuramın görüşlerini yansıtmaktadır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Okulun güvenli bir yer yapılabilmesi için ön şart toplumun ve ailenin güvenli yapılmasıdır.
II.Okulların daha güvenli yerler olmaları isteniyorsa, önce toplum ve aile güvenli olmalıdır. Çünkü okul güvenliği eşittir toplum güvenliği artı aile güvenliğidir.
III.Toplumda görülen her türlü olumsuzluk, okulu da aynı şekilde etkileyecektir.
IV.Geleneksel değerlerden uzaklaşma durumunda bireylerin davranışlarını kontrol edecek araçlar olarak yasalar ve kişilerin bireysel tercihlerine ilişkin alternatif söz konusudur.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Toplumsal Çözülme teorisi kapsamında değerlendirilebilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Okul iklimi teorisine göre, okul iklimi göstergelerinden değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Öğrencilerin düşük başarı performansları ve düşük başarı beklentileri suça ilişkin davranışların en önemli sebebidir. Okulda olumsuz durum söz konusu ise okulun güvenliği zayıftır.
görüşünü savunan teori aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi sağlıksız okul iklimi göstergeleri arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Kontrol teorisine göre güvenli okulun şartları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Okullardaki şiddet olaylarının temeli toplum ve kültürün etkisizliğidir. görüşü aşağıdaki hangisine aittir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi okul güvenliği ile ilgili değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Güvenlik Tedbirleri Kapsamında Faaliyet Gösterecek Personelin Özellikleri arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Güvenlik Tedbirleri Kapsamında Faaliyet Gösterecek Personelin Özellikleri arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"Okul bina ve eklentilerinde eğitim için oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmak" aşağıdakilerden hangisinin amaçları arasında yer alır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Acil Durum Planlarının Taşıması Gereken Özellikler arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. çalışma ofisi
II. depo
III. konaklama
Okullar toplumsal felaketler sonrasında da fiziksel şartları ve konumları gibi nedenlerle ekiplerin veya halkın hangi ihtiyaçlarına çözüm olabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!