Okul Güvenliği,Sağlığı ve Kriz Yönetimi 2

Kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı gruplar halinde olması, sayı olarak uygunluk için her .......kız öğrenci için 1 tuvalet, her ......erkek öğrenci için 1 tuvalet ve 2 pisuar,
Yukarıdaki boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Çocuğun beslenme, barınma, korunma, sevilme gibi temel fiziksel ve duy-gusal ihtiyaçlarının karşılanmamasıdır
aşağıdaki istismar türlerinden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Dil ve kelime dağarcığı gelişiminin izlenmesi
II. Sınıf içinde uygun oturma ve ışık düzeni sağlanması
III. Konuşurken bazı seslerin atlanması
IV. İşitsel becerilerin geliştirilmesi
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri işitme kaybı olan öğrenciler için alınması gereken tedbirler arasında gösterilemez ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Öğrencilerin düşük başarı performansları ve düşük başarı beklentileri suça ilişkin davranışların en önemli sebebidir.
görüşü aşağıdakilerden hangisine aittir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Okullardaki şiddet olaylarının temeli toplum ve kültürün etkisizliğidir. görüşü aşağıdaki hangisine aittir ?

Please select 2 correct answers

Doğru Cevap! Yanlış!

Okul bina ve eklentilerinde eğitim için oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmak aşağıdakilerden hangisinin amaçları arasında yer alır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi ideal dershane sıcaklığını göstermektedir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

İlkokul 1. sınıfa yeni başlayan bir çocuğa aşağıdaki aşılardan hangisi yapılır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

İlköğretim 8. sınıfta çocuklara yapılan aşı aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Öğrenci psikososyal gelişim dönemlerinden hangisinde hızlı büyüme ve cinsel gelişmeye aynı hızda ayak uydurmakta zorlanır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi okul sağlığı kapsamında, okullarda yapılması gereken sağlık taramaları arasında değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi risk altındaki çocuklar kapsamında değerlendirilemez ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Fiziksel istismar
II. Cinsel istismar
III. Duygusal istismar
IV. İhmal
Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri çocuk istismarı olarak değerlendirilebilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Çocuğun gelişimini bozan, reddetme, aşağılama, tehdit etme, suçlama, dışlama gibi söz ve davranışlara kronik olarak maruz kalma durumu aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Çocuğun beslenme, barınma, korunma, sevilme gibi temel fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarının karşılanmaması durumu, aşağıdaki istismar türlerinden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!