Lozan Antlaşması

Lozan Antlaşması gereğince aşağıdaki ülkelerden hangisiyle mübadele (nüfus değişimi) yapılmıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Hatay'ın Türk topraklarına katılması
II. Musul'un Irak'a bırakılması
III. Kapitülasyonların kaldırılması
Yukarıdaki konulardan hangileri Lozan Antlaşmasında yer almıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

İzmirde toplanan Türkiye I. İktisat Kongresinde, -ekonominin her kesiminde bağımsızlığın sağlanması ve korunması- bir ilke olarak kabul edilmiştir.
Lozan Barış Antlaşmasının bu ilkeyi destekleyici hükmü aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

2. Lozan görüşmeleri sırasında, görüş ayrılıkları yüzünden Mecliste oluşan gruplaşmanın tehlike yaratmaya başlamasının, aşağıdakilerden hangisini zorunlu kıldığı savunulabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi, Lozan görüşmelerinin uzamasında etkili olan konulardan biri değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Lozan Barış Görüşmelerimde Türkiyenin isteklerine en çok direnme gösteren devletler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I.Mudanya Ateşkes Anlaşmasıyla ilgili görüşmelerdeki başarısı
II.Eskişehir-Kütahya Savaşları
III.Genelkurmay Başkanı olduğu sırada yaptığı başarılı hizmetleri
İsmet İnönü nün Lozan Konferansına gönderilen heyete başkan olarak seçilmesinde yukarıdakilerden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Anlaşma Devletlerinin Lozanda toplanacak konferansa TBMM Hükümeti ile birlikte İstanbul Hükümetini de çağırması üzerine, TBMM Hükümeti Anlaşma Devlet¬lerine, konferansta İstanbul Hükümeti temsil edilirse konferansa katılmayacağını bildirmiştir.
TBMM nin bu yolla aşağıdakilerden hangisini engellemek istediği savunulabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

1 Kasım 1922de kabul edilen bir kanunla saltanat kaldırılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu kanunun kabul edilmesini çabuklaştırmıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

İtilaf Devletlerinin, Lozan Barış Konferansıma İstanbul Hükümetini çağırmaları karşısında Ankara Hükümetimin aldığı önlem aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Türkiye Lozan görüşmeleri sırasında ABD ile olan ilişkilerine önem vermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiyenin bu ilişkiye önem vermesinin amacı olamaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Boğazlar
Kapitülasyonlar
Borçlar
Sovyet Rusya, Lozan Konferansına yukarıdaki konulardan hangileriyle ilgili olarak katılmıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi, Lozan Barış Görüşmelerine yalnız Boğazlar rejimini ilgilendiren konularda katılan devletlerden biridir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi, Lozan Barış Görüşmelerine katılan devletlerden biri değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi, TBMM'nin Birinci Döneminde imzalanmamıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!