Lozan Antlaşması-1

Türkiye ile Yunanistan arasında
I. Nüfus değişimi
II.Tazminat
III.Ege adalarının silahsızlandırılması
Konularından hangisi Lozan antlaşmasından sonra bir sorun olarak devam etmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Lozan Antlaşması gereğince aşağıdaki ülkelerden hangisiyle mübadele (nüfus değişimi) yapılmıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Türkiyedeki yabancıların, hukuk alanındaki ayrıcalıklı durumu aşağıdakilerin hangisiyle sona ermiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Hatayın Türk topraklarına katılması
II.Musul-un Irak-a bırakılması
III.Kapitülasyonların kaldırılması
Yukarıdaki konulardan hangileri Lozan Antlaşmasında yer almıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Atatürk, -Bu anlaşma, Türk ulusuna karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı sanılmış, büyük bir suikastın yıkılışını bildirir bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasal zafer yapıtıdır.-
sözünü aşağıdakilerden hangisi için kullanmıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Türk Kurtuluş Savaşının kazanılması İle doğrudan ilişkili değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Lozan görüşmelerinin kesilmesine neden olan gelişmelerden biridir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Lozan görüşmelerinde;
I. Kapitülasyonlar
II.Azınlıklar
III.Batı Trakya
konularından hangileri Misakı Milli esaslarına göre çözümlenmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Lozan Barış Görüşmelerinde, TBMM temsilcisi İsmet Paşa aşağıdakilerin hangisinde Anlaşma Devletlerine kesinlikle ödün vermemiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

İsmet İnönünün Lozan Konferansına gönderilmesinde,
I. Birinci ve İkinci İnönü Zaferlerinin kazanılması,
II.Fransızlarla Ankara Antlaşmasının yapılması,
III.Mudanya Ateşkes Antlaşmasının imzalanması
gelişmelerinden hangilerinin doğrudan etkili olduğu savunulabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Kurtuluş Savaşımızın sonunda, milli çıkarlarımızı dost ve düşman devletlere onaylatmak amacıyla Lozan a İsmet Paşa nın (İnönü) gönderilme¬sinde Onun hangi başarısı daha etkili olmuştur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

İsmet İnönü, Lozan Konferansının iç tüzük çalışmalarında
I. Türkçenin de Fransızca, İngilizce gibi konferans dili olmasını
II.-Karadenizde kıyısı olan devletler- ifadesi yerine bu devletlerin adlarının yazılmasını
III. Komisyon başkanlıklarından birinin de İngiltere, Fransa ve İtalya'nın yanında Türkiye'ye verilmesini önermiştir.
Bu önerilerden hangileri, İsmet İnönü nün konferansta uluslararası eşitlik kurallarına uyulmasını sağlamaya çalıştığını gösterir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

TBMM Hükümetinin Lozan görüşmeleri sırasında saltanatın kaldırılmasına gereksinim duymasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Anlaşma Devletlerinin TBMM ve İstanbul hükümetlerini Lozan Konferansına birlikte çağırmasındaki amaç aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Doğu sınırı
II.Boğazlar
III.Kapitülasyonlar
Sovyet Rusya yukarıdaki konulardan hangilerinin görüşmeleriyle ilgili olarak Lozan Konferansına katılmıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!