Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi

Milli güçlerin birleştirilmesine, aşağıdakilerin hangisinde karar verilmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

İzmirin İşgali sırasında Yunanlılara karşı ilk kurşunu atan Hukuk-ı Beşer Gazetesi başyazarı aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

İstanbul Hükümetinin Anadolu'daki ulusal hareketi resmen tanıması aşağıdakilerden hangisiyle olmuştur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Kuvay-i Milliye, işgallere karşı cepheler kurulmasıyla ortaya çıkmıştır. Bu cepheler arasında kumanda birliği sağlanmasına aşağıdakilerden hangisiyle başlanmıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Demirci Mehmet
II. Ali Galip
III. Çerkez Ethem
Yukarıdaki olayların hangilerinde Sivas Kongresini basıp engellemek amacı vardır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Mustafa Kemal, anavatanın parçalanmasına yönelik tehlike karşısında ülke çapında bir kongre yaparak Müdafaa-i Hukuk ve Redd-i İlhak cemiyetlerini birleştirmiştir.
Mustafa Kemal in bu yolla ulaşmak istediği ilk amaç aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

İstanbul Hükümeti, Sivas Kongresinin toplanmasına açıkça karşı çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Hükümetinin tutumuna kanıt olarak gösterilerbilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Temsilciler Kurulu için Ankara nın merkez kabul edilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Kongre başkan danışmanları
Kongreye katılan üyeler
Temsilciler Kurulu
Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararları kongre adına yukarıdakllerden hangileri yürütmüştür ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Kurtuluş Savaşı Döneminde;
I. Sivas Kongresinde Anadolu ve Rumelide bulunan Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin birleştirilmesi
II. Damat Ferit ve bazı devlet adamlarının İngiliz Muhipleri Cemiyetine üye olması,
III. Mebuslar Meclisinin padişah tarafından kapatılmış olması,
gelişmelerinden hangilerinin vatanın savunma gücünün bir noktada toplandığım gösterdiği savunulabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Sivas Kongresinde,
I. Manda ve himayenin reddi,
II. Anadolu ve Rumeli’de bulunan cemiyetlerin birleştirilmesi,
III. Milli sınırlar içinde vatanın bir bütün olduğu,
yönünde alınan kararlardan hangileri, Erzurum Kongresinde alınan kararların aynen kabul edildiğini gösterir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Sivas Kongresinde Mustafa KEMAL İstanbul Hükümetini düşürmek için geçici bir hükümet kurulmasının yasalara aykırı olduğunu söylemiş. Seçimlerin yapılmasını ve hükümet sorununun bundan sonra görüşülmesini ifade etmiştir. Mustafa Kemal bu önerisiyle,
I. Mebuslar Meclisinin toplanması
II. Mebuslar Meclisinin denetiminde olan bir hükümet kurulması,
III. Seçime katılacak nitelikli adayların saptanması,
durumlarından hangilerini vurgulamıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Kars, Ardahan ve Batum’un geleceğine dair halk oylamasına başvurulmasıyla ilgili karar, aşağıdakilerin hangisinde yer almıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Erzurum Kongresi kararlarının yedinci maddesinde, ; “Fen, sanat ve ekonomik bakımlardan muhtaç durumda olduğumuzu, bu nedenle devlet ve milletin bütünlüğü ve bağımsızlığına göz konulmaması şartıyla herhangi bir devletin bu alandaki yardımlarının hoşnutlukla karşılanacağı” açıklanmıştır.
Bu açıklama ile;
I. Yabancı bir devletin himayesinin kabul edilmesi,
II. Yabancı sermayeye izin verilmesi,
III. Karma ekonomi sisteminin uygulanması,
Yukarıdaki durumlardan hangilerine karşı çıkıldığı gösterilmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi kararlarından biri değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!