Kurtuluş Savaşı

Aşağıdaki savaşlardan hangisi, düzenli ordunun kurulmasının gerekli olduğunu göstermiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Yunanlıların Doğu Trakya'yı ele geçirmeleri ve Batı Anadolu'da ilerlemeleri aşağıdakilerden hangisini hızlandırmıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Yöre halkının ve milis güçlerinin Urfa'yı Fransızlara karşı başarıyla savunması
II. İstanbul'un resmen işgal edilmesi ve Mebuslar Meclisi’nin dağıtılması
III. İstanbul Hükümetinin Amasya Protokolleriyle Kuvayı Milliye'yi tanıması
gelişmelerinden hangilerinin ülkede birlik ve beraberiliği güçlendirip Ulusal Kurtuluş Savaşına katılımı artırdığı savunulabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Fransanın 20 Ekim 1921 tarihinde Ankara Antlaşmasının imzalamasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Kurtuluş Savaşında,
I. Doğu
II. Güney
III. Batı
cephelerinin hangilerinde, TBMM'ye bağlı düzenli birliklerin büyük katkısı olmadan halk kuvvetleriyle mücadele sürdürülmüştür ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra
I. Adana
II. Antalya
III. Konya
Yukarıdakilerden hangileri İtalyanlar tarafından işgal edilmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

İtalyanın, Mondros Ateşkes Anlaşmasıyla Anadoluda işgal ettiği bölgelerden tamamen çekilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I.Yörük Ali Efe
II.Şahin Bey
III. Hasan Tahsin
Yukarıdakilerden hangileri, Kurtuluş Şavasında Güney Cephesinde direnişin önderi olmuşlardır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Kurtuluş Savaşında Urfa, Maraş ve Antepte halk ve milis güçler
I. Fransa
II. İngiltere
III. Yunanistan
devletlerinden hangileriyle savaşmıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Sevr Antlaşmasının bazı hükümlerini fiilen geçesiz kılan TBMM Hükümetince imzalanan ilk antlaşma aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Milli Mücadele Döneminde Ankarada büyükelçilik açan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Kars, Sarıkamış, Kağızman, Kulp ve Iğdır ın yeniden Türk topraklarına katılması
II. Batum un Gürcistan a bırakılması
III. Kafkas petrollerinin işletilmesi
Yukarıdakilerden hangileri, Gümrü Antlaşmasının kapsamındadır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

TBMM'yi İlk olarak tanıyan devlet aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Metninde TBMM Hükümeti adı yer alan ilk antlaşma aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Ermeni sorunu aşağıdakilerden hangisiyle ilk kez uluslararası boyut kazanmıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!