İnkılaplar-1

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Önderliğinde yapılan Kurtuluş Savaşı ve inkılaplarla sağlanan değişimlerden biri değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisinin Cumhuriyet Döneminde yapılan inkılapları korumak ve onların sürekliliğini sağlamak amacında olduğu savunulamaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

1925-1930 yılları arasında TBMMde yalnız Cumhuriyet Halk Fırkasının milletvekilleri vardı. Bu durum; Türkiye’de aşağıdakilerden hangisini güçleştirmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

1921 Anayasasının ilk maddesine göre -Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.- Aşağıdaki inkılaplardan hangisinin bu hükmün gerçekleştirilmesi amacıyla yapıldığı savunulabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisinin, Yeni Türk Devletinde millî egemenliğin güçlendirildiğine bir kanıt olduğu savunulabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi laik yönetimi yıkma amacıyla yapılmıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Osmanlı İmparatorluğumun Meşrutiyet Dönemimde 31 Mart ayaklanması, Cumhuriyet Döneminde ise Şeyh Sait İsyanı ve Menemen Olayı olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi, bu olayların ortak özelliklerinden biridir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Mustafa Kemal Paşanın Kurtuluş Savaşının devam ettiği yıllarda Türk Ulusuna -- ulusun geleceğini, ulusun kendi iradesi belirleyecektir.-- ilkesini benimsetmeye çalışmasının temel amacı asağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyetin ilanı yönünde atılan adımlardan biridir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Türkiyede, «saltanat» ve «ulusal devlet» taraftarları arasındaki tartışmanın en yoğun olduğu dönem hangi yılları kapsar ?
Doğru Cevap! Yanlış!

20 Ocak 1921 tarihli Anayasada yer alan --Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, yönetim şekli halkın kendi kendini idare etmesi esasına dayanır.-- maddesinin, aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin gerçekleştirilmesi için doğrudan bir gerekçe olduğu savunulabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

TBMMnin Saltanatı kaldırması, aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilemez ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılmasının nedenlerinden biri olamaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılmasına ortam hazırlayan etkenlerden biri değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. TBMMnin açılması
II.Saltanatın kaldırılması
III.Cumhuriyetin ilanı
Türkiyedeki bu gelişmeler, daha çok aşağıdaki alanlardan hangisine yöneliktir ?
Doğru Cevap! Yanlış!