Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi 2

Şeker Ortaokulu Müdürü Ali Bey, çalışanların sahip olduktan ilgi, ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda okul ortamında çeşitli değişiklikler yapmıştır.
Okul müdürü Ali bey eğitimde insan kaynağı yönetiminin hangi amacını kullanmıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Okul müdürü, öğretmenlerin branşlarıyla ilgili kendilerini geliştirebilmeleri için milli eğitim müdürlüğü ile çalışma yapmış bu alanda eğitim almalarını sağlamıştır.
Okul müdürünün insan kaynağı yönetiminde hangi işlevi kullandığı söylenebilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

İnsan Kaynakları Yönetiminin Amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Evrensel bir ilke olup ırksal, dinsel, mezhepsel vb. her türlü ayrımın iş ortamlarından uzak tutulması anlamlarına gelir.
Yukarıda belirtilen ifade eğitimde insan kaynağı yönetiminin hangi ilkesini tanımlar ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi eğitimde insan kaynakları yönetimini etkileyen dış çevresel etmenler arasında yer alır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi eğitimde insan kaynakları yönetimini etkileyen iç çevresel etmenler arasında yer alır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel müdürlüğü daire başkanlıkları arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Geleneksel personel yönetimine örnek gösterilebilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

* Vakit Nakittir
* Rotasyon önemlidir
* Rekabet ortamı vardır
Yukarıda öncülleri verilen insan kaynağı yönetimi aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Okul müdürü Mesude hanım; matematik öğretmenlerinin birbirini desteklemeleri için gerekli alt yapıyı oluşturmuş aynı zamanda her ikisinin de öğrencilerini en iyi seviyeye getirmeleri için bir yarışma süreci oluşturmuştur.
Buna göre; Okul müdürü Mesude hanım eğitimde insan kaynağı yönetiminin hangi amacına hizmet etmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi İnsan kaynakları yönetiminin amaçları arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. İnsan kaynaklarına dair her türlü iş ve işlemin planlanması
II. İnsan kaynağı bulma
III. Mevcut insan kaynağını geliştirme
IV. Değerlendirme
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri İnsan kaynakları birimlerinin görevleri arasında yer alır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Liyakat
II. Kariyer
III. Örgütleme
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri İnsan kaynakları yönetiminin dayandığı ilkeler arasında yer alır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Okul müdürü Mustafa Bey görev yaptığı okulda hesap verebilme sorumluluğunu üstlenmiş ve bu şekilde öğrenmen ve öğrencilere örnek olmayı hedeflemiştir.
Okul Mustafa bey'in bu amacı gerçekleştirebilmesi için aşağıdakilerden hangisini yapması gerekmez ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Bir okul müdürü öğrencilerin okul bahçesinde sık yaralanmalarının nedeninin sert zeminden kaynaklandığını fark ederek. Bahçe zemini için çeşitli araştırmalarda bulunur ve en uygununu seçmeye çalışır.
Okul müdürü yönetim süreçlerinden hangisini uygulamaktadır ?
Doğru Cevap! Yanlış!