Eğitim Yönetimi ve Denetiminin Kuramsal Temelleri ve Süreçleri 1

I. Otokratik Liderlik
II. Demokratik Liderlik
III. Karizmatik Liderlik
IV. Tam Serbestlik Tanıyan - Liberal Liderlik
V. Etkileşimci Liderlik
Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri Geleneksel Liderlik Tarzları arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Liderlerde bulunması gereken liderlik davranışlarından biri değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Ebru öğretmen öğretmenler kurulu toplantısında Okul zümre başkanı olmayı talep etmiştir. Ebru öğretmen zekasına, özgüvenine, kararlı olmasına ve sosyal ilişkilerine güvendiği için bu göreve öncülük etmek istemiştir.
Ebru öğretmenin bulunduğu grup içerisisinde lider olmak istemesi hangi liderlik teorisiyle ilgilidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Üst yönetimin alt yönetim üzerinde etkin olduğu ve kararların üstten alta doğru bir emir zinciri ile alındığı yönetim şeklidir.
Yukarıda tanımlanan yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Yöneticinin etkin bir yöneltme yapabilmesi için aşağıdakilerden hangisini yapmasına gerek yoktur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Beşerilik
II.İşbirliği
III.Demokratiklik
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri yönetim özellikleri arasında yer alır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Okul müdürü Tahsin bey okulun başarıya ulaşabilmesi,iş ve işlemlerin tamamlanması için tüm idareci, öğretmen ve diğer personellere gerekli işleri paylaştırmış, seminer gibi etkinliklerde daha tecrübeli olan öğretmenleri görevlendirmiştir.
Okul müdürü Tahsin Bey yönetimin özelliklerinden hangisini kullandığı söylenebilir. ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Yönetimin temel fonksiyonları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

* V Genel müdür, başkan, bölüm ve daire müdürleri, daire başkanları, müsteşarlar, müdürler gibi yöneticiler
* Örgütün bütün fonksiyonlarından sorumlu olan kişidir.
* Örgütte yapılması planlanan bir projenin gerçekleşmesinden sorumludur.
* V Günlük faaliyetlerin yürütülmesinden ve başarılmasından sorumludurlar.
Yukarıda verilen görevler eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi açıkta kalır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"1847yılında yayımlanan bir yönetmelikle teftiş ilk kez öğretmene yardım olarak düşünülmüş, müfettişe de yardım eden, rehber anlamına gelen.................unvanı verilmiştir.”
Yukarıdaki metinde geçen boşluğa aşağıda verilenlerden hangisi getirilmelidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Okul Müdürü, öğretmenin kendi dalındaki yetişkinliğini, görevine bağlılığını ve çalışmasını, başvurduğu öğretim yöntem ve tekniklerini kullanmadaki yeterliğini, öğrencilerini ders programında öngörülen amaçlara göre yetiştirip yetiştirmediğini inceleyip değerlendirme yoluna gitmiştir.
Okul Müdürü aşağıdakilerden hangisini uygulamıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Uzmanlık alanıyla ilgili yöneticiye karar almasını kolaylaştırıcı bilgi vermeyi sağlayan yetki aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Reddin'in etkili liderlik biçemleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Liderliğin tanımı olabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangileri liderlerin güç kaynaklarından biri değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!