Eğitim Yöneticilerinin Yeterlilik Alanları

Öğretmenlerin değer, hedef ve ihtiyaçlarında değişiklik oluşturan; planlama, motive etme ve gerçekleştirme ile başarı sağlayan; birlikte başarabilecekleri ortak bir hedef belirleyen; engel ve kişisel korkulara rağmen, kişilerin normalde yapacaklarının üzerinde çaba göstermeleri için, onları teşvik ve motive eden ve bir değişim sistemi oluşturan bir okul müdürü hangi Liderlik türüne örnek gösterilebilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Etkileşimci Liderlik
II. Demokratik- Katılımcı Liderlik
III. Karizmatik Liderlik
IV. Otokratik Liderlik
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri çağdaş liderlik tarzları arasında yer alır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Toplumlarının, kurumlarının geleceğini düşleyen ve tasarlayan liderlik türü aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi okul yöneticisinin kullandığı başlıca güç kaynaklarından olan “Sembolik ve Kültürel Güç" türünü tanımlamaktadır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Zorlayıcı
II. Etkileyici
III. Benzeşim
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri liderin güç kaynakları arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

* karşılıklı davranış ve fikir birliği
* ortak bir amaca doğru grubun davranışlarını yönlendirmek
* amaçları gerçekleştirmek için uğraşanları uyarlayıcı, onların sorunlarını yanıtlayıcı
* İnsanları etkileyebilme ve harekete geçirebilme işi
Öncüllerde verilen özellikler aşağıdakilerden hangisin tanımıdır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Her astın yalnızca bir üste bağlı olması ve ondan emir alması, aşağıdaki yetki türlerinden hangisini ifade eder ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Okul müdürü Murat bey, kişisel özellikleri ve etkili iletişim becerisiyle öğretmenler tarafından dikkat çekmekte, bulunduğu makamın yetkileri uygun şekilde kullanmakta aynı zamanda sorun yaşayan öğretmenlerin problemlerini bilgi ve becerisini kullanarak çözmektedir. Performansı iyi olan öğretmenlere teşekkür etmekte ve çalışmalarında onları desteklemektedir.
Buna göre, okul müdürü Murat bey aşağıdaki güç kaynaklarından hangisini kullanmamıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

* Doğuştan kazanılır
* Babadan oğula doğal olarak aktarılır
Yukarıda ifade edilen yetki türü aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Okul müdür yardımcısı Mert bey okul maliyesi ve işletmesi alanında uzmanlaşmıştır.
Bu durum; Müdür yardımcısının aşağıdaki becerilerden hangisine sahip olduğunu ifade eder ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Kişinin sahip olduğu eğitim düzeyi, tecrübe gibi bireysel yetkinliklere bağlı olarak başkalarını etkileme yeteneğidir
Yukarıda tanımlanan güç türü aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Bir okul yöneticisi öğretimsel lider olarak zamanı daha çok aşağıdakilerden hangisine harcar ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Eğitimde öğrencinin yararını herşeyin önünde tutar
II. Tutum ve giyimine özen gösterir
III. Yetki ve görevlerini başkalarına bırakmaz
IV. Okulla toplumun işbirliği yapmasını sağlar
Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri eğitim yöneticisinde bulunması gereken niteliklerdendir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Ayşe öğretmen yeni atandığı okuldaki müdür yardımcısı Selen hanımın etkisi altında kalmış ve Sedef hanıma benzemeye çalışarak tutum ve davranışlarında örnek almıştır.
Ayşe öğretmen'in Müdür yardımcısına özenme temeline dayanan davranışları hangi güç türünü ifade eder ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"Okul yöneticisinin okulu bulunduğu toplum içinde, eğitim sistemi içerisinde ve evrensel ölçüler içerisinde görebilme; okulu bütünleyen tüm parçaları karşılıklı etkileşim içerisinde görebilme, eğitim alanındaki kuramsal gelişmeleri izleyebilme, kavrayabilme ve karşılaştığı örgün eğitim durumlarını bu kuramsal ve kavramsal bakış açısı ile değerlendirebilme yeteneğidir. Bu yetenek başta yönetim kuramı, örgüt, insan davranışı ve eğitim felsefesi olmak üzere eğitim alanına kuramsal bakış yeteneği olarak değerlendirilebilir.
Buna göre aşağıdaki hangi yönetsel yeterlik türünden bahsedilmektedir ?
Doğru Cevap! Yanlış!