Eğitim Yöneticilerinin Yeterlilik Alanları 1

"Bir yöneticinin uzmanlık alanı ile ilgili çalıştığı bölümün dışında bir başka bölüme kendi bölümünün işleri ile ilgili bilgileri ve aldığı kararları diğer bölümün yöneticisine iletme yetkisini ifade eder."
Yukarıda ifade edilen yetki türü aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Lider, bir amaca doğru örgüt çalışanlarını peşinden sürükleyen ve onları belirli amaçlar doğrultusunda davranışa sevk eden kişidir.
Aşağıdakilerden hangisi Liderlik türleri arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Yöneticinin muhasebe, inşaat, finansman gibi alanlardaki yeterlikleri, yöneticinin sahip olması gereken hangi yeterlik türüne girer ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Okul müdürü olarak atanan Bilhan bey, öğretmenler kurulu toplantısında öğretmenlerin amirine karşı tutum ve davranışlarında daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade ederek gücünü, hiyerarşik konumundan ve statüsünden dolayı kanuni yetkiye dayandırmıştır.
Okul müdürü Bilhan bey, okul yöneticilerinin kullandığı başlıca güç kaynaklarından hangisini kullanmıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Üst yönetimin alt yönetim üzerinde etkili olduğu kararların üstten alta doğru bir emir zinciriyle alındığı yönetim şekline ne denir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Okul Müdür yardımcısı Melih bey, atandığı okulda Kalite Takip Sistemi ile ilgili görevler konusunda öğretmenlerin çatışma yaşadığını görmüş ve adil bir görev dağılımı yaparak öğretmenler arası oluşabilecek olumsuz tutum ve davranışları engellemiştir.
Buna göre; Melih bey, yöneticilerin uyguladığı karar verici rollerden hangisini uygulamıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi yöneticide bulunması gereken özellikler arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Yöneticinin etkin bir yöneltme yapabilmesi için aşağıdakilerden hangisini yapmasına gerek yoktur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi yönetimin temel işlevleri arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

On yıllık öğretmenlik tecrübesinden sonra Okul müdürü olarak atanan Metin bey yönetim faaliyetlerinde kendisinin ve milli eğitimin arzuladığı sonuçlara ulaşabilmek için müdür yardımcıları ve öğretmenlerle ekip ruhu ile çalışmış ve istenen başarıyı elde etmiştir.
Metin Bey'in uyguladığı yönetim özelliği aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Yöneticiler
II. Öğrenci velileri
III. Yardımcı Personeller
İç Öğeler : Bir okulun yapısında yer alan ve kendisini oluşturan öğelerdir.
Dış Öğeler : Okulun yapısında yer almayan ancak onu etkileyerek yönetimde rol oynayan öğelerdir.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Okul yönetiminde rol oynayan dış öğelerdendir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Okulu çevresine açan, okulun çevresini işlemesini sağlayan, okula çevrenin etkilerini taşıyan alt sistemlere ne ad verilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Okulu bütün alt sistemleriyle bir bütün olarak işleten, amaçlarına yönlendiren, eğitimin amaçlarını gerçekleştirmesini sağlayan, sistemlere ne ad verilir. ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Yönetimin işlevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi okul yöneticisinin kullandığı başlıca güç kaynakları arasında gösterilemez ?
Doğru Cevap! Yanlış!