Eğitim ve Öğretim Uygulamaları

I- Plân, Eğitim-öğretimin hedeflerine ve öğretim kurumlarının özel amaçlarına uygun olmalıdır.
II- Plân, standart değil, gerektiğinde konu, süre ve uygulamada değişiklikler yapılabilecek esneklikte olmalıdır.
III- Plân, öğretimin niteliğine ve seviyesine, konuya, öğretim dalına ve amacına uygun olur.
IV- Her plân belli bir süreyi kapsayacak şekilde olmaz.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri plân yapmanın ilkeleri arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

(1) Berk Öğretmen derse girer girmez "hanginizin kafasına elma düştü?"diyerek başlamıştır. (2) Daha sonra arkadaşlar bugün Isaac Newton adlı bilim adamından bahsedeceğiz. (3) "Bu sayede yer çekimi kanununun hikayesini de öğrenmiş olacaksınız." şeklinde devam etmiştir.
Buna göre Berk Öğretmenin numaralanmış cümlelerindeki ifadeleri, dersin giriş aşamasındaki hangi bölümler sırasıyla verilmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Sunuş yoluyla öğretim yapmak isteyen öğretmen aşağıdakilerden hangisinden kaçınması gerekir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Ön öğrenmelerin yeterli olmadığı ve konunun yeni öğrenilmeye başlanıldığı bir durumda hangi model seçilebilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Ayşe Öğretmen, 7/A sınıfında ders işlerken teneffüs zilinin çalmasıyla birlikte öğretmenden önce dışarı çıkmak isteyen öğrenciye "nereye gidiyorsun ben daha çıkmadım"
ifadelerini kullanması sınıf yönetimi modellerinden hangisiyle ifade edilebilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Eğitim öğretim etkinliklerinin gerçekleştirildiği yaşam alanı olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Öğrenci merkezli olan bu yöntemle öğrenciler bildiklerini ve kavradıklarını gerçek bir duruma uygulama şansına sahiptir.Aynı zamanda gerçek hayatta karşı karşıya kalınan problemlerin sınıf ortamına getirilerek çözülmesi yoluna da gidilebilir.
Yukarıda özelliği verilen öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Türkçe öğretmeni Hamza Bey, hazırladığı ders planında, dersinde okutulacak metinler için Kurtuluş Savaşından başlayarak Cumhuriyetin kuruluşuna kadar tarihi nitelikteki ilginç yazıları okuma parçası olarak kullanmıştır.
Hamza Bey ders planını hazırlarken hangi bölüme dikkat etmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Gözlem ve deney yoluyla doğrudan yaşantı imkanı verildiğinde kavrama yönünden diğer yöntemlere göre daha üstün olabilmektedir.
Yukarıda özelliği verilen öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"Lirik Şiir" konusuna dikkat çeken Türkçe öğretmeni öğrencilerine bu konuda araştırma yapmalarını istemiş ve öğrencilerine konuyla ilgili kaynak göstermiştir, öğrenciler ise bu araştırmayla ilgili çözüm yolları aramışlardır.
Öğretmenin Lirik Şiir konusunu hangi öğretim stratejisine göre ele aldığı söylenebilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!