Değerler Eğitimi Testi 4

Okul müdür yardımcısı Mesut bey; değerler eğitiminde Şiirler, fabllar, masallar, özlü sözler, biyografiler ve özellikle de öykülerin çok önemli olduğunu belirtmiş. Ders içinde bu yönteme başvurulmasını tavsiye etmiştir.
Okul müdür yardımcısının tavsiyede bulunduğu yöntem aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"Temel değerleri irdelemek, toplumsal etkileşimi sağlamak, mantıksal çözümleme ve akıl yürütmeyi güdülemek, sorumluluğu eşit olarak paylaştırmak, demokratik bir ortamda rol almayı sağlamak" olan değer yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Öğrencilerin akademik başarılarına dolaylı etki ederken daha çok psikososyal gelişimlerinde etkili olmak amaçlanmıştır.
İfade edilen değer eğitimi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Ahlaki değerlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Değer özellikleri arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Çokça kullanılan ve yüksek düzeyde öğretmen merkezli bir yaklaşımdır. Bu öğretim yaklaşım, anlatım, gösteriler, alıştırma- tekrar yapma, didaktik soru sorma gibi yöntemleri içermektedir. Bu yaklaşımda Wilson, değer ve ahlak eğitiminin diğer ders programlarında tartışmalara olanak vererek gerçekleştirilemeyeceğini ifade etmiştir.
Bu varsayımı esas alan değer eğitimi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Bireyin karakterini toplumun paylaştığı değerler veya dini değerler kapsamında şekillendirme amacı taşıyan eğitim modeli aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Türkçe öğretmeni Bilhan; sene başı zümre toplantısında öğrencilere, değerlerine dayanan kişisel ve sosyal davranışlar için fırsatlar sağlamak gerektiğini özellikle belirtmiş, diğer öğretmenler de Bilhan'ın söylediğine katılarak görüşülen maddeye eklenmesini istemişlerdir.
Buna göre, Bilhan öğretmenin savunduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Eşit davranma, haklılık ilkesine bağlılık ve güven olgusunu içeren değer aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Ahlaki değerler
II.Bireysel değerler
III.Toplumsal değerler
Değerler eğitiminde Okul; yukarıdakilerden hangisini planlamak ve bu planlama doğrultusunda çalışmak zorundadır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Okul müdürü Ahmet bey sene başı öğretmenler kurulu toplantısında değerler eğitiminin önemine değinerek değerlerin değiştirilemez olduğunu ve evrensel olduğunu dile getirmiş, tüm öğretmenlerin bu titizlikle derslerinde bu evrensel değerler çerçevesinde eğitim ve öğretime devam etmesini istemiştir.
Buna göre okul müdürü değerler eğitiminin hangi felsefi temeline dikkat çekmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi okulda değerler eğitimini etkileyen özelliklerden biri değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi UNESCO yaşayan değerler listesinde değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi UNESCO tarafından kabul edilen 12 evrensel değer arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

MEB Okulöncesi Eğitim Programında yer alan "Bireyin çevresine uyum sağlaması, üzerine düşen görevleri yerine getirmesi ve kendine ait bir olayın başkaları üzerindeki etkilerinin sonuçlarını üstlenmesi" şeklinde tanımlanan değer aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!