Değerler Eğitimi Testi 2

* Çocuklara erdemleri öğreterek ahlaki değerlerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
* Vatandaşlık eğitiminin de temeli olarak görülen karakter eğitiminde doğrudan öğretim, ödüllendirme, pekiştirme ve sınıf rutinlerine başvurulmaktadır
* Çocuk merkezlilik, işbirliği ve yaşayarak öğrenmeye dayalı yöntemlere başvurulmaktadır.
Yukarıda sıralanan eğitim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Eğer eşitlik durumu toplumun en alt tabakasındaki kişiler aleyhine bir durum yaratıyorsa, eşitlik adil değildir. Eşitsizlik durumu ise eğer bu kitle lehine gelişmeler içeriyorsa bu durumda eşitliksiz adildir
John Rawls aşağıdaki hangi kuramı ifade etmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Yazılı olmayan okul, sınıf ve toplum kuralları aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Değerlerle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Değerler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Mustafa Kemal Atatürk;"Çocuklarımız ve gençlrimiz yetiştirilirken onlara özellikle varlığıyla,haklarıyla,birlik ve bütünlüğüyle çelişen tüm yabancı öğelerle mücadele zorunluluğu, milli görüşleri derinlemesine bilerek her karşı görüş önünde şiddetle ve özveriyle savunma zorunluluğu telkin edilmelidir.Yeni kuşakların ruh gücüne bu nitelik ve yeteneklerin aşılanması önemlidir."
cümleleriyle çocuklarımız yetiştirilirken aşağıdaki değerlerden hangisinin aşılanması gerektiği ifade edilmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Görsel sanatlar öğretmeni Ayşe, öğrencileri dörder kişilik gruplara ayırmış ve yapacakları çalışmalar hakkında bilgi vermiştir. Öğrencilere sorular sormuş ve kendi aralarında tartışarak yeni düşünceler oluşturmalarını istemiştir. Gruptaki öğrenciler sırayla durumla ilgili paylaşımlar yapmışlardır.
Ayşe öğretmenin öğrencilere kazandırmak istediği değerlerle ilgili tutum ve davranış aşağıdakilerden hangisi olabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Robert Edgerton’ın üç yüz uygarlığı inceleyerek tespit ettiği ve genel olarak 6 maddede ifade ettiği evrensel değerler arasında aşağıdaki değerlerden hangisi yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi değerler eğitimi programındaki ortak değerler arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Değerler eğitimi kapsamında, aşağıdakilerden hangisi öğretmenin öğrencilere olumlu davranış kazandırması bakımından doğru değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi değer oluşum sürecinde okulların yerine getirmesi gereken hususlardan biri değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi karakter eğitimini zorunlu kılan unsurlardan biri değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Bir toplumun kendi içinde meydana getirdiği değerlerin bütünüdür
Yukarıda belirtilen ifade hangi ibarenin tanımıdır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdaki hangisi -değerler- ifadesi ile ilgili değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Bir toplumda "eskiden beri uygulanagelen, dolayısıyla kuşaktan kuşağa iletilen, kültürel değer, alışkanlık ve davranışlara" verilen ad aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!