Değerler Eğitimi Testi 1

Eşit davranma, haklılık ilkesine bağlılık ve güven olgusunu içeren değer aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Burak bey; çocuğun tüm ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmakta, çocuğun isteklerine karşı isteklerinde neden ve sonuç ilişkisi kurmasına yardım etmekte ve sabırlı olamadığı durumlarda ise hangi sonuçlarla karşılaşılacağına dair örnek göstermektedir.
Burak bey aşağıdaki değerlerden hangisini aşılamaya çalışmaktadır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Sosyal adalet değerinin gelişiminde aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Milli değerleri, evrensel değerleri, siyasi değerleri ve yerel değerleri içeren değer alanı aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

* Dini Eğitim örnek olarak gösterilebilir.
* Toplumsal düzeni koruma amacı taşıyan bu yaklaşım tutucu olarak tanımlanmaktadır
* Bu değerin aktarılması ve pekiştirilmesinde yetişkinlerin rolü önemlidir.
Yukarıda özellikleri sıralanan eğitim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Öğrencilere tekrar ettirme yoluyla neyi öğrenip neyi öğrenmemeleri gerektiğini ifade eden öğrenme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Mill: Tek arzu edilir olan şeyin mutluluk olduğunu vurgular. Fayda ilkesini ya da en yüksek mutluluk ilkesini eylemleri haz sağladıkları oranda doğru-iyi, acıya neden oldukları oranda yanlış-kötü olarak kabul eden ilke şeklinde tanımlamaktadır.
II. Hume: Ahlaki gelişimde bilişselden çok duyuşsal özelliklerin daha etkili olduğunu vurgular.
III.Bentham: Çok sayıda insanın mutluluğu, ahlakın ve yasaların temelidir şeklinde açıklamaktadır.
Yukarıda temsilcilerinin ifade ettiği açıklamalar değer eğitiminin hangi felsefi temeline aittir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Değerler mutlak ve değişmezdir. Her değer, insanların yargılarından ve toplumdan bağımsız olarak mutlak anlamda iyi, doğru, güzel ya da kötü, yanlış, çirkindir. iyilik, güzellik, doğruluk gibi değerler kişiden kişiye, kültürden kültüre değişmeyen objektif gerçekliklere karşılık gelir.
Sokratese göre ifade edilen açıklama değer eğitiminin hangi akımına aittir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Değerler eğitiminin amacı, bireylerde değerlerin gelişimini çok yönlü olarak desteklemektir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi değerler eğitiminin amaçları arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi değerler eğitiminde okulun sorumlulukları arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Bir toplumun varlığını sağlayan, büyük çoğunluklar tarafından benimsenmiş ortak davranış biçimlerini oluşturan; kaynağını eğitim, sosyal, ekonomik, psikolojik, dini, ahlaki, sistemlerden alan bir davranış tarzıdır.
yukarıda ifade edilen tanım aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi değerler eğitimini etkileyen özellikler arasında yoktur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

İnsan sadece düşünen bir varlık değil -en yüksek iyiyi- ve -mutluluğu- amaç edinen bir varlıktır

Aristo aşağıdaki hangi kuramı ifade etmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi değerlerin özelliklerinden değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Önemli olan düşünme ve muhakeme yapabilme gücünü kazandırmak
II.Temel değerleri irdelemek, toplumsal etkileşimi sağlamak
III.Mantıksal çözümleme ve akıl yürütmeyi güdülemek,

Bütüncül Yaklaşıma göre yukarıdaki ilkelerden hangisi/hangileri benimsenmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!