Çok Partili Hayata Geçiş

Bir ülkede demokrasinin gerçekleştirilmesi öncelikte aşağıdakilerden hangisine bağlıdır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

1925-1930 yılları arasında TBMMde yalnız Cumhuriyet Halk Fırkasının milletvekilleri vardı.
Bu durum, Türkiyede aşağıdakilerden hangisini güçleştirmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

En büyük gerçekler ve ilerleyişler, düşüncelerin serbestçe ortaya konması, karşılıklı aktarılması ile meydana çıkar ve yükselir.
Bu sözler, aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Demokrasinin vazgeçilmez öğelerinden birisi de -Ulusal egemenlik- ilkesidir.
Aşağıdaki uygulamalardan hangisi ulusal egemenlik ilkesiyle bağdaşmaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

-Ulusal egemenlik, demokrasinin vazgeçilmez temel öğelerinden biridir.-
Aşağıdakilerden hangisi, bu İlkeye uygun bir uygulama olabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

İsviçre Medeni Kanunu, Avrupada hazırlanan kanun¬ların en yenisi, demokrasi ilkelerine en uygunu ve kolay uygulanabilir olmasından dolayı Türk Medeni Kanununun hazırlanmasında esas alınmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu kanunla uygulamaya konulmamıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

-Demokrasinin tam ve en belirgin hükümet şekli cumhuriyettir.-
Aşağıdakilerden hangisi Atatürkün bu görüşüne uygun Cumhuriyet yönetiminin bir özelliği değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Atatürk döneminde, tek partili yönetimden çok partili yönetime geçme girişimleri olmuştur.
Bu girişimler aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeyi amaçlamıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Saltanatın kaldırılarak Cumhuriyetin ilan edilmesi
II.Toplumsal ve siyasal hayatta cinsiyet farkının kaldırılması
III.Gelen çağrı üzerine Türkiyenin Milletler Cemiyetine üye olması
Yukarıdakilerden hangilerinin amacı demokrasinin sağlanmasıdır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

1 Nisan 1923 tarihinde yapılacak milletvekili seçi-minden önce seçim kanununda yapılan değişiklikler şunlardır:
I. Milletvekili seçebilme yaşı 25ten 18e indirilmiştir.
II.Milletvekili seçmek ve seçilmek için vergi verir olmak şartı kaldırılmıştır.
III.50 000 erkek nüfus için bir milletvekili seçilmesi ye-rine 20 000 erkek nüfus için bir milletvekili seçilmesi esası kabul edilmiştir.
Bu değişikliklerden hangilerinin yönetime katılımı artırdığı söylenebilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Seçim kanununda 1923 yılında yapılan değişiklikle, 50.000 erkek nüfus için bir milletvekili seçilmesi yerine 20.000 erkek nüfus için bir milletvekili seçilmesi kabul edilmiştir.
Bu değişiklikle ulaşılmak istenen amaç aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

1923 yılında Seçim Kanununda yapılan değişiklikle yirmi beş yaş yerine on sekiz yaşını tamamlayan her erkek vatandaş milletvekili seçme hakkını kazanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Seçim kanununda yapılan bu değişikliğin sonuçlarından biri olabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

İkinci dönem TBMMde, hükümeti oluşturma ve sürdürme zorlukları aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

1.TBMMde aşağıdaki gruplardan hangisi, Halk Partisine dönüştürülmüştür ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I.Teanüd
II.İstiklal
III.Felah-ı Vatan
Yukarıdaki gruplardan hangileri 1.Tbmmde oluşmuştur ?
Doğru Cevap! Yanlış!