Balkan Savaşları

II. Balkan Savaşından sonra imzalanan, Atina ve İstanbul antlaşmalarının ortak özelliği
I. Yunanistan ile yapılmış olmaları,
II. Balkanlardaki Türkleri azınlık durumuna düşüren maddeler içermeleri,
III. Balkan devletleri arasındaki sorunları çözüme kavuşturmaları
durumlarından hangileri olabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Balkan Savaşlarının kaybedilmesinden sonra Osmanlı Devleti orduda yeni düzenlemeler yapmış ve bu amaçla Almanya'dan çok fazla subay getirilmiştir.
Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I.31 MART olayı
II.İkinci Meşrutiyetin ilanı
III.Balkan savaşları
Yukarıdaki olayların oluş sırası aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Balkan savaşından sonra imzalanan Londra Antlaşmasında Aşağıdaki devletlerden hangisi yer almamıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Osmanlı Devleti, Balkan Savaşlarıyla;
I. Kırım,
II. Makedonya,
III. Batı Trakya
topraklarından hangilerini kaybetmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Trablusgarp Savaşı
II. I. Balkan Savaşı
III. II. Meşrutiyet
Yukarıdaki olaylardan hangilerinin Osmanlı Devletinde Türkçülüğün gelişimine katkı sağladığı savunulabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Balkan Savaşlarından sonra, Yunanistan'da yaşayan Türklere azınlık statüsü verilmesi, aşağıdakilerden hangisinin sonucudur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

II.Balkan Savaşları sonrasında bazı antlaşmalar imzalanmıştır.
I.Bükreş Antlaşması
II.İstanbul Antlaşması
III. Atina Antlaşması
IV. Londra Antlaşması
Yukarıdakilerden hangileri II.Balkan Savaşlarından sonra imzalanmıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi sonucunda Sırbistan Bağımsızlığını ilan etmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Balkan Savaşlarının sonucunda savaşı bitiren barış antlaşmaları yapılmasına rağmen bu antlaşmalardaki bazı konular günümüze kadar ulaşan sorunlar doğurmuştur.
Bu sorunlar arasında;
I. sınırlar,
II. azınlıklar,
III. Ege Adaları
konularından hangilerinin Türkiyeyi ilgilendirdiği söylenebilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Balkan savaşına katılmayan ancak II. Balkan savaşına katılan balkan devleti aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Türkçülük düşüncesi aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunda hız kazandı ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Balkan Savaşı
II. Balkan Savaşı
III. 93 harbi
IV. I. Dünya savaşı
V. Kurtuluş savaşı
Mustafa Kemal aşağıdaki savaşlardan hangisi ya da hangilerine katılmamıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Balkan Savaşında Osmanlı Devleti, toprak kayıpları yaşarken, II. Balkan Savaşında toprak kaybı yaşamamış aksine Edirne ve Kırklareli yi geri almayı başarmıştır.

Bu iki savaş arasında Osmanlı Devleti açısından
I. Osmanlı Devletinin II. Balkan Savaşında ordusunu modern hale getirmesi,
II. I. Balkan Savaşında Balkan devletlerinin Osmanlı Devletine karşı birleşmesi,
III. Rusya nın Balkan devletlerine yaptığı desteği çekmesi
hangileri etkili olmuştur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Balkan Savaşları sonucunda imzalanan antlaşmalar ile Osmanlı Devleti kaybettiği topraklardaki Türklerin haklarını korumaya çalışmıştır.
Buna göre Osmanlı Devleti için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!