Atatürk Dönemi İç ve Dış Gelişmeler

Türkiye, 1926 Ankara Antlaşmasını aşağıdaki devletlerden hangisiyle imzalamıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi, 5 Haziran 1926 tarihinde İngilizlerle yapılan Ankara Antlaşmasının kapsamındadır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

1926 yılında yapılan Ankara Antlaşmasıyla Musul'un Irakta kalmasında,
I. Şeyh Sait Ayaklanmasının çıkması,
II. Dünya ekonomisinde petrolün öneminin giderek artması
III. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Batının kendi güvenliği için Türkiye'nin askeri gücüne gereksinim duyması
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Musul, 1926 yılında aşağıdakilerden hangisiyle Irak'a bırakılmıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Şeyh Sait ayaklanmasını bastırmak amacıyla alınan önlemlerden biri değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Şeyh Sait İsyanı aşağıda kilerden hangisine ortam hazırlamamıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Musul, Misak-ı Milli sınırları içinde sayıldığı halde sonradan, Milletler Cemiyeti tarafından İngiliz mandasındaki Irak'a bırakılmıştır.
Milletler Cemiyetinin bu kararı karşısında Türkiye'nin konunun üzerine daha fazla gitmeyişi hangi nedene bağlanabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Atatürk Nutukta, -Takrir-i Sükûn Kanunu ile İstiklal Mahkemelerini, istibdat vasıtası olarak kullanacağımız fikrini ortaya atanlar ve bu fikri telkine çalışanlar oldu... Biz olağanüstü olarak alınan ve fakat yasal olan önlemleri hiçbir vakit ve hiçbir surette, kanunun üzerine çıkmak için vasıta olarak kullanmadık.- demiştir.
Atatürk ün bu anlatımıyla, Takrir-i Sükûn Kanununun kabul edilmesi ve İstiklal Mahkemelerinin kurulmasında aşağıdakilerden hangisini gerekçe olarak gösterdiği savunulamaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Şeyh Sait Ayaklanması nedeniyle,
I. İstanbul
II.Ankara
III.Diyarbakır
illerinin hangilerinde İstiklal Mahkemeleri kurulması kararlaştırılmıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Takrir-i Sükûn Kanunu aşağıdakilerden hangisi nedeniyle çıkarılmıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Takrir-i Sükûn Kanunu hangi dönemde yürürlüğe girmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Türkiyenin Musulu geri almaya çalışması karşısında İngilterenin gösterdiği tepkilerden biri aşağıdakilerden hangisi olmuştur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Şeyh Sait Ayaklanmasından sonra,
I. Firariler
II.Takrir-i Sükûn,
III.Başkomutanlık
kanunlarından hangileriyle hükümete Cumhuriyet rejimini yerleştirmek amacıyla, gerekli önlemleri alması için özel yetki verilmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

İngiltere, Musul ve Kerkükü elinden çıkarmamak için aşağıdakilerden hangisini desteklemiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi, Yeni Türk Devletinde rejime karşı yapılan girişimlerden biridir ?
Doğru Cevap! Yanlış!