Atatürk Dönemi İç ve Dış Gelişmeler-1

Aşağıdakîlerden hangisinin çözümü için Milletler Cemiyetine başvurulmamıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Yabancı okullar sorununun çözülmesi
II.Batı Trakyanın Yunanistana bırakılması
III.Türkiyenin Kore Savaşına katılması
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk Dönemi gelişmeleri arasındadır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Türkiye Cumhuriyeti,
I. Yabancı okullardaki eğitim ve öğretim
II. Hatay Cumhuriyetinin kurulması
III. Boğazların yönetimi
IV. Musulun Misak-ı Milli sınırları içinde kalması
konularından hangilerini, iç sorun sayarak uluslararası düzeyde görüşmeyi reddetmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Halifeliğin kaldırılması
II.Menemen Ayaklanması
III.Ingilterenin Ortadoğudaki çıkarlarını korumak istemesi
Yukarıdakilerden hangileri Şeyh Sait Ayaklanmasının ortaya çıkışında etkili olmuştur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi Türk ordusunun Musula yönelik hareketini gerçekleştirme¬mesine ve daha sonra Musul sorununun İngiltere lehine çözümlenmesine neden olmuştur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Hatay
II. Batum
III. Musul
Yukarıdakilerden hangileri 1926 Ankara Antlaşmasıyla Türkiyenin sınırları dışında kalmıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

1926 yılında imzalanan Ankara Antlaşması,
I. Musulun Ingiliz yönetimindeki Iraka bırakılması,
II. Türkiye-ırak sınırının çizilmesi,
III. Musulun yıllık petrol gelirlerinin % 10unun 25 yıl süreyle Türkiyeye bırakılması
maddelerinden hangilerini kapsar ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisinin, Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerin gelişmesinde etkili olduğu savunulamaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisinin, Atatürk Döneminde Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkısı olduğu savunulamaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi, Musul sorununun Türkiyenin aleyhine sonuçlanmasının nedenlerinden biri değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Lozan Barış Görüşmelerinde ele alınan aşağıdaki sorunlardan hangisi 1926da Ankara Antlaşmasıyla çözümlenmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Musul ve yöresinde yaşayan Türklerin korunması
II.Musul petrollerinden Iraka kalan gelirin 25 yıl süreyle %10 unun Türkiye'ye verilmesi
III.Musul'un Irak'a bırakılması
5 Haziran 1926 tarihinde İngilizlerle yapılan Ankara Antlaşmasında yukarıdaki maddelerden hangileri yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Türkiye - Irak sınırının çizilmesi
II.İtalya ile savaş durumunun sona ermesi
III.Irakın petrol üzerine konan vergi gelirinden kendi payına düşecek miktarın yüzde onunu 25 yıllık süre için Türkiyeye vermeyi kabul etmesi
Yukarıdakilerden hangileri, Musul sorununun çözülmesinin sonuçları arasındadır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. İtalyanın Rodos ve On İki Adayı Yunanistana bırakması
II.Türkiyenin Marshall Planını kabul etmesi
III.Irak Hükümetinin petrol üzerine konan vergi gelirinin %10unu 25 yıl süreyle Türkiyeye vermeyi kabul etmesi
gelişmelerinden hangileri Atatürk Döneminde gerçekleşmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Türkiye Musul-Kerkük bölgesini Misak-ı Milli sınırlarında kabul etmiş ve bu bölgenin milli sınırlar içinde yer alması için Uğraşmıştır; Ancak, yapılan antlaşma ile;
Bugünkü Türkiye-İran sınırı belirlendi
Musul-Kerkük İngiliz mandasında Iraka bırakıldı.
Musul petrollerinin %10 un 25 yıl süre ile Türkiyeye verilmesi kabul edildi.
Yukarıda maddeleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!