Anayasalar-2

Laiklik ilkesinin anayasa giriş tarihi aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Altı ilkenin Anayasaya girmesi
II. -Türkiye Devletinin hükümet şekli Cumhuriyettir.-maddesi
III. Milletvekilleri ve Cumhurbaşkanının yemin şeklinin değişmesi
1924 Anayasasında, 10 Nisan 1928 tarihinde yapılan değişiklikle yukarıdakilerden hangileri Anayasada yer almıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

1928 yılında anayasada,
I. milletvekillerinin yemin etme biçimi
II. laiklik ilkesinin anayasada yer alması,
III. kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakkı
konularından hangilerinde değişiklik yapılmıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasasının özelliklerinden biri değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

1924 Anayasasında aşağıdakilerden hangisi yer almamıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisiyle egemenlik hakkı kişiden millete geçmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

1923 yılında 1921 anayasasında bazı değişiklikle yapılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu değişikliklerden biri değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Hükümetin kurulması ile ilgili 2.5.1920 tarihli kanuna göre, bakanlar TBMM üyeleri arasından mutlak ço-ğunlukla seçilirdi. Daha sonra bu kural, bakanların TBMM başkanının meclis üyeleri içinden gösterdiği adaylar içinden mutlak çoğunlukla seçilmesi şeklinde değiştirilmiştir.
Yapılan bu değişiklik ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

1 Nisan 1923 tarihinde yapılacak milletvekili seçiminden önce seçim kanununda yapılan değişiklikler şunlardır:
I. Milletvekili seçebilme yaşı 25ten 18e indirilmiştir.
II.Milletvekili seçmek ve seçilmek için vergi verir olmak şartı kaldırılmıştır.
III.50 000 erkek nüfus için bir milletvekili seçilmesi yerine 20 000 erkek nüfus İçin bir milletvekili seçilmesi esası kabul edilmiştir.
Bu değişikliklerden hangilerinin yönetime katılımı artırdığı söylenebilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

1923 yılında, 1921 Anayasasında yapılan değişiklikle Türkiye Devletinin,
I. siyasi rejimi,
II.hükümetin oluşturulma biçimi,
III.seçim sistemi
konularından hangileri belirlenmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

1923 yılında, 1921 Anayasasında değişiklik yapılması gereğini aşağıdakilerden hangisi zorunlu hâle getirmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

TBMMnin 20 Ocak 1921 tarihinde kabul ettiği anayasada yer alan,
I. yasama ve yürütmenin Mecliste olması,
II.bakanların tek tek Meclis tarafından seçilmesi,
III.Meclis Başkanının, Bakanlar Kurulunun da doğal başkanı olması
hükümlerinin hangilerinde 1923 tarihinde değişiklik olmuştur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Cumhuriyetin ilanıyla,
I. cumhurbaşkanının meclis tarafından bir seçim dönemi için seçilmesi,
II.bakanların başbakan tarafından seçilmesi,
III.egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olması
hükümlerinden hangileri Anayasaya eklenmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. 1923te hükümetin oluşturulmasında kabine sistemine geçilmesi
II.Mecliste çeşitli grupların oluşması
III.1921 Anayasasına göre seçimlerin İki yılda bir yapılması
Yukarıdakilerden hangilerinin inkılapların Meclîsten hızla geçmesini sağladığı savunulabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!