657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Testi

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarının genel hakları arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Devlet memuru amirinin verdiği emir kanun,yönetmelik ve yasalara aykırı olması durumunda aşağıdakilerden hangisini doğru değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; mahrumiyet yerlerinde çalışan Devlet memurları görev yerlerinde çocuğunun girmesi gereken orta dereceli okul bulunmadığı takdirde, çocuklarını yatılı okullarda okutmak isterlerse, pansiyon ücretlerinden yüzde kaç oranında indirim uygulanır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca, ......................... verirler."
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; tek hekim raporuna dayalı olarak kullanılan hastalık izin süreleri toplamının bir takvim yılı içerisinde 7 günü aşması hâlinde aşan sürelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; disiplin amirleri, uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı tarihten itibaren en geç kaç gün içerisinde vermek zorundadırlar ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmeyen devlet memurlarına aşağıdaki cezalardan hangisi verilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Sadakat
II.Kişisel Sorumluluk ve zarar
III.Kişilerin uğradıkları zararlar
IV.Mal bildirimi
V.Basına vilgi veya demeç verme
yukarıdakilerden hangileri 657 sayılı Devlet Memurlarının ödev ve sorumlulukları arasında yer alır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarının ödev ve sorumlulukları arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. memurlar
II. sözleşmeli personel
III.geçici personel
IV.işçiler
Kamu hizmetleri yukarıda sıralananlardan hangileriyle gördürülebilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "amacı" aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Emniyet Teşkilatı mensupları
II. Genelkurmay Mehteran Bölüğü Sanatkarları
III.İl Özel İdareleri
IV.Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri
V.Belediyeler
yukarıdaki kurum ve kuruluşlarda çalışanlardan hangileri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I.Sınıflandırma
II.Kariyer
III.Liyakat
yukarıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun temel ilkeleri arasında yer alır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan hükümler aşağıdaki hangi kurumlarda çalışan memurlar hakkında uygulanmaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!