657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Testi 4

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Adaylık devresi içinde veya sonunda, ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) kaç yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, kim tarafından verilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren kaç gün içinde kurumlarına başvurmak zorundadır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek hangi disiplin cezasını gerektirir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Aşağıdakilerden hangisi açıktan vekil atanılabilen kadrolar arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Kadrosu kaldırılan memurlar, en geç ne kadar süre içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya atanırlar ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Memurun; İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşması hangi disiplin cezasını gerektirir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermenin disiplin cezası aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"Devlet Memurları, kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler. "
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Bu konuda gerekli bilgi kim tarafından verilebilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen yönetmelikler kim tarafından yürürlüğe konulur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri görevlerinden ayrılmış bile olsalar kimin izni olmadan açıklamaları yasaktır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Memura; eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine kaç gün izin verilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine kaç gün babalık izni verilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren ne kadar süre izin verilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Memurun Verilen görev ve emirleri kasten yapmaması durumunda aşağıdaki Disiplin cezalarından hangisi verilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!