657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Testi 2

"Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az .............. yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartiyle Devlet memurluklarına atanabilirler."
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Ortaokul dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenlerin memuriyete giriş derece ve kademesi aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Aşağıdakilerden hangisi tesis edilen sınıflar arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanununda Yer Alan İstihdam Şekli Değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Aşağıdakilerden hangisi derece yükseltilmesi şartlarından değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; aşağıdakilerden hangisi Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı ile ilgilidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz."
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Yukarıda açıklaması verilen genel hak aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Güvenlik
II. Emeklilik
III.Çekilme
IV.Toplu eylem ve hareketlerde bulunma
V.Kovuşturma ve yargılama
Yukarıdakilerden hangileri Devlet Memurlarının Genel Hakları arasında yer alır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri aşağıdakilerden hangisi tarafından düzenlenir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır."
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Zararların ödettirilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurunun Ödevler ve Sorumlulukları arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenlere ne denir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Kamu hizmetleri aşağıdakilerden hangisinin eliyle gördürülmez ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır."
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Yukarıda açıklaması verilen temel ilke aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamaktır."
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Yukarıda açıklaması verilen temel ilke aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!