5442 Sayılı İl idaresi Kanunu 1

5442 Sayılı Kanuna göre;
Aşağıdakilerden hangisini Valinin denetleme yetkisi yoktur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

5442 Sayılı Kanuna göre;
Aşağıdakilerden hangisi İlçe idare kurulunun üyesi değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

5442 Sayılı Kanuna göre;
Aşağıdakilerden hangisi İl idare kurulunun üyesi değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Vali Memurun Kanunundaki usulüne göre savunmasını aldıktan sonra aşağıdaki hangi cezayı verir ve uygular ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Vali yılda en az kaç defa İdare şube başkanları ile toplantı yapar ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Uyarma
II. Kınama
III. Aylıktan Kesme
IV. Kademe ilerlemesinin durdurulması
5442 Sayılı Kanuna göre;
Vali yukarıdaki cezalardan hangilerini verir ve uygular ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. coğrafya durum
II. iktisadi şartlar
III. kamu hizmetlerinin gerekleri
5442 Sayılı Kanuna göre;
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Türkiyenin, merkezi idare kuruluşu bakımından illere; iller ilçelere ve bucaklara bölünmesinde belirleyicidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Valinin bulunmadığı zamanlarda vekilliğini yapmaktan sorumludur
II. Valiliğin yazı işlerinin düzenlenmesinden sorumludur
III. Vali, idare kuruluna başkanlık etmek üzere vali muavinini görevlendirebilir
5442 Sayılı Kanuna göre;
Vali muavinleriyle ilgili yukarıdakilerden hangisi doğrudur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

5442 Sayılı Kanuna göre;
Valilerin hukuki durumları, görev ve yetkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I.Maaş Kesimi
II.Kınama
III.Uyarma
5442 Sayılı Kanuna göre;
Kaymakamların teftiş ve denetleme yetkileri çerçevesinde kaymakam memurun usulüne göre savunmasını aldıktan sonra yukarıdaki disiplin cezalarından hangilerini verebilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!