4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu 1

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre; Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu kaç üyeden oluşur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre; Bilgi Edinme Değerlendirme Kurul üyelerinin görev süresi kaç yıldır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, Kimin çağrısı üzerine toplanır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, en az ayda kaç defa toplanır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya belgeye erişim Kaç gün içinde sağlanır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre; Aşağıdakilerden hangisi Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında değerlendirilmelidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre; İTİRAZ USULÜ ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre; Bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde nereye itiraz edebilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"İstenen bilgi veya belgenin niteliğine göre, kurum ve kuruluşlarca, başvuru sahibine söz konusu bilgi veya belgenin bir kopyasının verilmesini, kopya verilmesinin mümkün olmadığı hâllerde, başvuru sahibinin bilgi veya belgenin aslını inceleyerek not almasına veya içeriğini görmesine veya işitmesine izin verilmesini"
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre; Yukarıda belirtilen ifade hangi ibarenin tanımıdır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre; bilgi edinme başvurusunda aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre; bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, kararın tebliğinden itibaren Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna kaç gün içinde itiraz edebilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre; İstenen bilgi veya belgelerde, gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler ile açıklanabilir nitelikte olanlar birlikte bulunması durumunda ilgiliye aşağıdaki imkanlardan hangisi sağlanabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Yazılı veya basılı belgeler için, söz konusu belgenin aslını incelemesi ve not alabilmesini,
II. Ses kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları dinleyebilmesini
III.Görüntü kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları izleyebilmesini,
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre;
Bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya kopya çıkarılmasının aslına zarar vereceği hâllerde, kurum ve kuruluşlar ilgiliye yukarıdaki hangi olanakları sağlayabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre; Bilgi veya belgelere erişim için gereken maliyet tutarının idare tarafından başvuru sahibine bildirilmesiyle başvuru sahibi kaç gün içerisinde ücreti ödemelidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre; Başvurunun yapıldığı kurum ve kuruluş, erişimine olanak sağladığı bilgi veya belgeler için başvuru sahibinden ne kadar bir ücreti bütçeye gelir kaydedilmek üzere tahsil edebilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!