4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 2

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre;
Üyenin sendikadan çıkarılma kararını aşağıdakilerden hangisi verir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre;
Sendikalar Kaç konfederasyona üye olabilirler ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre;
Sendika şubeleri en az Kaç üye ile kurulur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre;
İldeki üye sayısı 100 ve daha fazla olan sendikanın il temsilcisi ile ilçedeki üye sayısı 50 ve daha fazla olan sendikanın ilçe temsilcisi ne kadar süre izinli sayılır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre;
Aylıksız izinli sayılanlardan herhangi bir nedenle sendika veya konfederasyon organlarındaki görevlerinden ayrılanlar, görevlerinin son bulması tarihinden itibaren otuz gün içinde ayrıldıkları kurum ve kuruluşa yazılı müracaat etmeleri durumunda, kamu işvereni bu kimseleri Kaç gün içinde eski görevlerine ya da uygun diğer bir göreve atamak zorundadır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4688 sayılı Kanuna göre;
Aylıksız izine ayrılan sendika yöneticileri, görevlerinin son bulması durumunda; 30 gün içinde görevlerine başlamak için başvurmayanlar için nasıl bir hüküm uygulanmaktadır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4688 sayılı Kanuna göre;
Aşağıda belirtilenlerden hangisi Sendika ve Konfederasyonlarla ilgili yasaklar arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4688 sayılı Kanuna göre;
Kamu Personeli Danışma Kurulunda aşağıdakilerden hangisi yoktur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4688 sayılı Kanuna göre;
Kamu Personeli Danışma Kurulu ne zaman toplanır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun sekretarya hizmetleri Kim tarafından yürütülür. ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4688 sayılı Kanuna göre;
Kurum düzeyinde kamu görevlilerinin çalışma koşulları ve kanunların kamu görevlilerine eşit uygulanması konularında görüş bildirmek üzere, eşit sayıda kamu işveren vekili ile en çok üyeye sahip sendikaca, üyeleri arasından belirlenen temsilcilerin katılımıyla oluşturulan kurul hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre;
İşyeri sendika temsilci sayılarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre;
Sendika ve konfederasyon giderleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre;
Sendika ve konfederasyonlar, kendilerinin veya Türkiye Cumhuriyeti Devletinin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlar hariç, dış kaynaklardan Kimin izni ile yardım ve bağış kabul edebilirler ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre;
Sendika ve konfederasyonların gelirleri aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!