222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi

Her öğrenci velisi yahut vasisi veya aile başkanı çocuğunun mecburi ilköğretim kurumuna muntazaman devamını sağlamakla ve özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç Kaç Gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür. ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Birleştirilmiş sınıflar da dahil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı ............... olamaz.
Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununa göre; Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

İlkokullar ve ortaokullar birlikte veya ayrı oluşlarına , büyüklüğüne,(2) anasınıfları ve özel eğitim sınıflarının bulunuşuna göre, ilköğretim kurumlarında görevliler bulunur:
Aşağıdakilerden hangisi bu görevlilerden birisi olamaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi isteğe bağlı eğitim kurumlarındandır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre Şehir, kasaba ve köy okulları arsalarıyla köy okullarına gelir sağlayacak arazi ve uygulama bahçeleri için lüzumlu topraklar, il ve ilçelerde bölge ilköğretim müfettişlerinin veya ilçe Milli Eğitim Müdürünün Başkanlığında teşekkül edecek komisyonda aşağıdaki görevlilerden hangisi bulunur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Nüfusun az veya dağınık olduğu yerlerle ilgisi
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununa göre; Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Hastalık
II. Sel
III.Okula alışamama
Öğrenciler yukarıdaki hangi durumlarla okul idaresince izinli sayılabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

İlköğretim çağında bulunan ve mecburi ilköğretim kurumlarına devam eden çocukların bu kanunda gösterilen ve Milli Eğitim Bakanlığınca açılmasına izin verilmiş olunanlar dışında, her ne ad altında kurulmuş olursa olsun, özel kurs ve dershanelere kabulü yasaktır.
Yukarıdaki hükümlere aykırı davrananlara ne kadar idarî para cezası verilir. ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. 10 dekardan az olamaz
II. 10 ila 20 dekar arası olmalıdır
III.1 ila 10 dekar arası olmalıdır
Yukarıdakilerden hangisi okula gelir sağlamak maksadıyla seçilen topraklar için kesinlikle doğrudur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununa göre; Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununa göre; Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununa göre;
Her köy okulunun bitişiğinde veya yakınında ne kadardan az ne kadardan olmamak üzere, bir uygulama bahçesi bulunur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul binalarından kapıdan kapıya en az 100 metre uzaklıkta bulunması zorunludur.
Hangi durumlarda 100 metre şartı aranmaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!