222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 3

Nüfus hüviyet cüzdanı bulunmuyan veya henüz nüfus kaydı yaptırılmamış bulunan çocukların yaşlarının tespitiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Mecburi öğrenim çağında olup da belirli zaman içerisinde okula yazdırılmayan çocukları, okul müdürleri kendiliklerinden okula kaydeder ve devam ettirilmesini veli yahut vasi veya aile başkanlarına bildirirler.
Yukarıda gibi belirtilen çocuklar yine de okula gelmezlerse, haklarında hangi işlem yapılır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Her yıl derslere başlamadan ............. önce, muhtarlar okul müdürüyle iş birliği yaparak köy ve mahallelerindeki mecburi öğrenim çağında bulunan çocukların künyelerini gösterir üç nüsha çizelge hazırlayıp birer nüshasını okul idarecilerine ve ilçe eğitim müdürlüğüne verir. Diğer nüshasını da yanlarında saklarlar. Çocuklarını zamanında okula yazdırmalarını, veli yahut vasi veya aile başkanlarına bildirir ve ilan ederler.
Yukarıda noktalı bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Bir öğretim yılı süresi ne kadardır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitiremeyen çocukların ilköğrenimlerini tamamlamak üzere en çok KAÇ öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Veli veya vasi durumunda bulunmadığı halde ilköğretime devama mecbur olan çocukları sürekli olarak yanında bulunduran veya barındıran, yahut da çalıştıran kişilere ne denir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Öğretmenlere verilen görevlerle ilgili hangisi doğrudur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Okul müdürleriyle müdür yardımcılarının izin kullanımı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Tek öğretmenli okullarda görevli öğretmenlerin yaz tatili izinlerinin uygulanması hangi şekilde olur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

İlköğretim okullarının yaz tatili süresi ne kadardır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

İlköğretim kurumlarının açılma, kapanma ve öğretime ara verme zamanları kim tarafından düzenlenir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisinde ilköğrenim çağı dışına çıkmış olup da üst dereceli öğrenim kurumlarına gidememiş olan yurtdaşlardan genel bilgilerini artırmak ve kendilerinin daha iyi bir iş ve üretim unsuru olarak yetiştirilmeleri amaciyla öğretim yapılır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I.Gerçek ve tüzel kişiler
II.Belediyeler
III.Özel idareler
IV.Devlet
Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar, mecburi ilköğrenim çağında bulundukları halde, öğrenimlerini yaşıtlarıyla birlikte zamanında yapmamış olan çocuklara kısa yoldan ilköğrenim vermek ve ayrıca yetişmelerine lüzum görülen çocukları ilköğretim okuluna hazırlamak veya ilköğretim okulunu bitirmiş olup da henüz mecburi öğrenim çağında bulunan ve üst dereceli öğrenim kurumlarına gidemeyecek olanların genel bilgilerini artırmak. Yukarıdakilerden hangileri Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kursları açabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununa göre;
Nüfusun az veya dağınık olduğu yerlerde aşağıdakilerden hangilerinin uygulanması yanlıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!