1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Testi 2

"Fertler, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler" ifadesi milli eğitim temel kanununun hangi ilkesidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre; Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitim kurumları arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Aday Öğretmen
II. Öğretmen
III. Uzman Öğretmen
IV. Başöğretmen
yukarıdakilerden hangisi öğretmenlik kariyer basamakları arasında yer alır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre; "Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamı için yurttaşların sahip olmaları gereken demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve davranışlarla sorumluluk duygusunun ve manevi değerlere saygının, her türlü eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesine çalışılır; ancak, eğitim kurumlarında Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez." aşağıdaki Türk Milli Eğitiminin Temel ilkelerinden hangisinin gereğidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"Gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekilde uymalarına yardımcı olmak üzere, yetişkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak da bir eğitim görevidir." hangi temel ilkenin açıklamasıdır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"Resmi, özel ve gönüllü her kuruluşun eğitimle ilgili faaliyetleri, Milli Eğitim amaçlarına uygunluğu bakımından Milli Eğitim Bakanlığının denetimine tabidir."
ifadesi hangi kanunda belirtilmektedir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı diğer öğretim kurumları bünyesinde açılabilen okul öncesi eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Yöneltme esasları ve çeşitli programlar veya ortaöğretim okulları arasında yapılacak yatay ve dikey geçiş şartları, kim tarafından düzenlenir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"Yöneltme ........................ başlar; yanılmaları önlemek ve muhtemel gelişmelere göre yeniden yöneltmeyi sağlamak için ....................... devam eder."
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre;
yukarıda boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi yaygın eğitimin amaç ve görevleri arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre;
Öğretmen kariyer basamaklarında değerlendirme kriterlerinde aşağıdakilerden hangisinin oranı yüzde 20'dir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Öğretmen kariyer basamaklarında değerlendirmeye alınmak için sınav tam puanının en az yüzde kaçını almış olma şartı vardır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"Eğitim ve öğretim hizmetinin, bu kanun hükümlerine göre Devlet adına yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Milli Eğitim Bakanlığı sorumludur"
ifadesi, Milli Eğitim Bakanlığının eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluklarından hangisi ile ilgilidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Yöneltme
II. Kariyer
III. Süreklilik
IV. Planlama
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre;
Türk Milli Eğitiminin Temel ilkeleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre; Mecburi ilköğretim çağı hangi yaş grubundaki çocukları kapsar ?
Doğru Cevap! Yanlış!