1.Dünya Savaşı-2

I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmalarla ilgili olarak aşağıda yapılan eşleştirmelerden hangisi doğru değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Kutül-Amarede İngilizlerin durdurulması
II. Van ve Muş un kurtarılması
III. Çimentepe de düşmanın püskürtülmesi
I. Dünya Savaşı ile ilgili yukarıdaki muharebelerden hangilerine Mustafa Kemal katılmış ve başarılı olmuştur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri arasında yapılan Sykes - Picot Antlaşması aşağıdaki bölgelerden hangisinin paylaşımıyla ilgilidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Arapları uzun süre Osmanlı Devletine bağlı kılan temel faktör, din birliği ve Osmanlı padişahlarının İslam halifesi kimliğiydi.
Araplar bu bağlılıktan;
I. İngilterenin milliyetçilik propagandaları
II. Bağımsız bir Arap devleti sözü alınması,
III. Orta Doğunun İngiltere ile Fransa arasında paylaşılması
durumlarından hangilerinin etkisiyle vazgeçmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

İtilaf Devletleri, Süveyş Kanalı ve Hint Deniz Yolu üzerindeki Türk baskısını kırmak ve Trakya üzerinden İttifak Devletlerine karşı yeni cepheler açmak için, aşağıdaki bölgelerden hangisine saldırdılar ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. İngiltere
II.Yunanistan
III.Fransa
Mondros Ateşkesi sonrası kuruluşları hızla yaygınlaşan yararlı cemiyetlerin, yukarıda verilen devletlerden hangilerinin izlediği politikalara tepki olarak ortaya çıktıkları söylenebilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

ABD nin I. Dünya Savaşına katılması
I. Savaşı İtilaf Devletlerinin kazanması
II. Amerikada iç savaş çıkması
III. Rusyanın savaştan çelikmesi
durumlarından hangilerine neden olmuştur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Dünya Savaşı nın ardından Bulgaristanla imzalanan Nöyyi Antlaşmasıyla, Bulgaristanın Batı Trakya ve Makedonyadaki toprakları Yunanistan ile Yugoslavyaya bırakılmıştır.
Bu bilgilere göre;
I. Balkan Antantının işlevinin olmadığı,
II. Panslavizm akımının bittiği,
III. Balkanlarda siyasi dengenin değişiklik gösterdiği,
yorumlarından hangileri yapılabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi birinci dünya savaşı sırasında Mustafa Kemal in savaştığı cephelerden biridir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Birinci Dünya Savaşında Anlaşma Devletlerinin Çanakkale Cephesini açmalarındaki amacı aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşında aynı safta savaştığı devletlerden biri değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Birinci Dünya Savaşında Rusya nın savaştan çekilmesiyle,
I. Doğu Anadolu
II. Irak
III. Boğazlar
IV. Suriye
bölgelerinden hangileri gündeme gelmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşına girmesinde,
I. Balkan Savaşlarında kaybedilen toprakların geri alınmak istenmesi,
II. Rusya da rejim değişikliği olması ,
III.Balkan Savaşlarından sonra İttihat ve Terakki Partisinin yönetimi ele geçirmesi,
Gelişmelerinden hangilerinin etkisi vardır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerin hangisinde Çanakkale Savaşlarının etkisi olduğu savunulabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Mustafa Kemal in komutanlığını yaptığı, savaşlarından;
I. Derne
II. Anafartalar
III. Conkbayırı
hangilerinin kazanılması İstanbul un işgalini Önlemiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!