1.Dünya Savaşı-1

I.Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurulması
II.Milletlerin dünya sorunlarını birlikte çözmeye çalışmaları
III.Milletler Cemiyetine üye bazı ülkelerin milliyetçilik ilkesini yenilen bir ülkeyi bölmek ve güçten düşürmek amacıyla kullanması
Yukarıdakilerden hangileri, Milletler Cemîyeti'nin dünya barışını ve güvenliğini korumada başarısız olmasına yol açmıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Osmanlı Devleti;
I.Yavuz
II.Midilli
III.Ertuğrul
gemilerinden hangilerinin Rus limanlarını topa tutmasıyla I.Dünya Savaşına girmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi, azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlerden biridir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

İngiltere ve Fransa, I.Dünya Savaşında Osmanlı başkentini ele geçirmek, Süveyşe ve dolayısıyla Hindistan yoluna yönelik Türk baskısını ortadan kaldırmak amacıyla aşağıdaki cephelerden hangisini açmıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Dünya Savaşı
II. Trablusgarp Savaşı
III. Dömeke Savaşı
Mustafa Kemal in Türk kamuoyunda tanınmasında yukarıdaki savaşların hangileri etkili olmuştur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Dünya Savaşı sonrasında dünya barışının ancak ortak güvenlik sistemiyle korunabileceği düşüncesiyle aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Anlaşma Devletleri Anadoluyu,aşağıdakilerden hangisine dayanarak işgal etmişlerdir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Osmanlı Devleti hangi savaş sırasında, kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırdığını ilan etmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra,işgalci devletlere karşı tepki olarak ortaya çıkan direniş kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Bilinci Dünya Savaşı sırasında, Mekke Şerifi Hüseyin ve oğulları Osmanlı Devletine karşı İngilizlerle birleşerek bir Arap devleti kurmak istemişlerdir
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Birinci Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen;
I. Kanal Harekâtı
II. Rusyada Bolşevik ihtilali
III. Yunanistanın Anlaşma Devletlerinin yanında yer alması
gelişmelerinden hangileri, gizli antlaşmalarda değişiklik yapılmasına neden olmuştur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devletinin Mondros Ateşkes Anlaşmasını imzalamasının sonuçlarından biri değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Birinci Dünya Savaşının çıkmasında,aşağıdaki etkenlerden hangisinin en az rol oynadığı savunulabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Mondros Ateşkes Antlaşmasına göre Osmanlı Devletinin Hicaz Yemen, Suriye ve Iraktaki kuvvetleri en yakın Antlaşma Devletleri Kumandanlığına teslim olacaktı.
Bu madde,Mondros Ateşkes Antlaşmasının hangi özelliğine bir örnektir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Sevr Antlaşmasının aşağıdaki hükümlerinden hangisi, Osmanlı Devletinin kendi toprakları üzerindeki egemenlik hakkının sınırlandığının en açık göstergesidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!