Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Yönelik Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı Kılavuzu yayımlandı.

Millî Eğitim Bakanlığı personeline yönelik 2-4 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak olan unvan değişikliği yazılı sınavı, e-Sınav şeklinde gerçekleştirilecek. Sınava başvuruya ilişkin tüm şartlar, Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Yönelik Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı Kılavuzu’nda yayımlandı.

Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Yönelik Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı Kılavuzu yayımlandı.
Sınava başvurular, Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) başvuru ekranı kullanılarak yapılabilecek.
Kılavuz için tıklayınız.
Merkez ve Taşra Teşkilatı Unvanlar Bazında Boş Kadro Sayılarını Gösteren Tablo için tıklayınız.
Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı Konu Başlıkları, Ağırlık Yüzdeleri ve Soru Sayılarını Gösteren Tablo için tıklayınız.
Meslekî ve Teknik Ortaöğretimde Uygulanan Öğretim Programlarının Eşleştirme Tablosu için tıklayınız.