Mesleki Eğitim Fakültesi Mezunlarının Teknik Öğretmen ünvanı var mı?

YÖK Mesleki Eğitim Fakültesi Mezunlarının “Teknik Öğretmen” Ünvanı kullanabileceklerine dair yazısı.

MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MEZUNLARINA ‘TEKNİK ÖĞRETMEN’ UNVANI

YÖK’ün, 2007 yılında aldığı karar ve Üniversiteler arası kurul görüşü  ile  07/10/2015 tarihli  “Mesleki Eğitim Fakültesi mezunlarının…programı mezunlarına Teknik Öğretmen ünvanı verilmesi”  kararına göre Mesleki Eğitim Fakültesi Teknik Öğretmen unvanı alan program mezunlarının “Teknik Öğretmen” unvanını kullanabileceklerine dair ifadeye yer vermiştir.

Bu ifadelere göre Mesleki Eğitim Fakültesi Mezunları Teknik Öğretmen sayılmaktadır. Ancak Teknik öğretmenlerin özel hizmet zam ve tazminatından faydalanabilmesi için teknik hizmetler sınıfında çalışması gerekmektedir.

Teknik öğretmenler aynı zamanda İş Güvenliği Uzmanı olabilmektedir.

İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik’e göre

“İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı, ifade eder.”

“Teknik eleman: Teknik öğretmenler, (Değişik ibare:RG-11/10/2013-28792) fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) iş sağlığı ve güvenliği lisans veya ön lisans programı mezunlarını, ifade eder.”

Burada dikkat çeken kısım şudur ilgili yönetmelikte Fen edebiyat fakültesi Fizik,Kimya,Biyoloji bölümü öğretmenleri, Teknik Eğitim Fakültesi mezunları için herhangi bir anlaşılmama durumu yok ancak Mesleki Eğitim Fakültesi Mezunu olup Teknik Öğretmen olduğunu bilmeyen birçok öğretmen var. Mesleki Eğitim Fakültesi Mezunu öğretmenlerin birçoğu kamuda çalışıyor ancak bir o kadar da kamuya girmemiş öğretmenlerimiz mevcut. Kamuda olan veya olmayan teknik öğretmenler İş güvenliği Uzmanı olarak çalışabilirler.

Aile ekonomisi ve beslenme

Aile ve tüketici bilimleri

El sanatları

Ev ekonomisi öğretmenliği

Ev-iş ve ev ekonomisi öğretmenliği

Giyim endüstrisi ve giyim sanatları

Hazır giyim teknolojisi vb.

Mesleki Eğitim fakültesi öğretmenlik bölümleri Teknik Öğretmen Sayılmaktadır.

Diplomanızda Teknik Öğretmen Yazmıyorsa ?

Mesleki Eğitim Fakültesi Mezunu olup diplomasında “Teknik Öğretmen” ünvanı yazanlar için sorun yok. Teknik Öğretmen yazmayıp, teknik hizmetlerde çalışanlar veya İSG uzmanı olmak isteyenler Yükseköğretim Kurulu, Eğitim Öğretim Daire Başkanlığına Mezun olduğu bölümünü ifade edip  “Teknik öğretmen”  ünvanından yararlandığı belgeyi istediklerine dair dilekçe yazabilirler. Ancak Tüm Mesleki Eğitim Fakültesi Programlarına “Teknik öğretmen” ünvanı verilmeyebilir.

Dilekçe İçin linki tıklayın.