Meb’den İlkokul Kayıtlarına Özel Uygulama

Milli Eğitim Bakanlığı Okula Başlama Yaşı Kayıtların Yapıldığı Yılın Eylül Ayı Sonu (30/09/20…) itibarıyla hesaplama yapan bir uygulamayı e-okulda yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Yapılan değişiklik 10 Temmuz 2019 Tarihli ve 30827 Sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Kayıt zamanı ve kayıt yaşı” başlıklı 11. maddesi 6. fıkrasındaki; “(6) İlkokula kayıt:

a) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.

b) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanları velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirir veya kayıtlarını bir yıl erteler.

c) Nüfusa gerçek yaşından büyük veya küçük yazılmış olanların yaşlarının düzeltilmesi okul yönetimince velilerinden istenir. Bu öğrencilerden velisi üç ay içinde girişimde bulunmadığı veya bu işleri yapmadığı takdirde gereği yapılmak üzere il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirilir.

ç) Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.” hükümleri bulunmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı bu hükümlere istinaden Okula Başlama Yaşı Kayıtların Yapıldığı Yılın Eylül Ayı Sonu (30/09/20…) itibarıyla hesaplayan bir uygulamayı e-okulda yayımladı.

 

Uygulamaya girerek çocuğunuzun ilkokula kaydını yapılıp yapılamayacağını öğrenmek için TIKLAYINIZ.