MEB, bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları başladı.

25 Nisan saat 10.00’da yapılacak olan Bursluluk Sınavı başvuruları, 26 Şubat’a kadar alınacak.. 

Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusu, okul müdürlüğü tarafından onaylanması gerekmekte.

Sınav giriş yerleri, sınav tarihinden en az 7 gün önce belli olacak, Bursluluk sınavı sonuçları ise 18 Haziran’da “www.meb.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek.

Peki, bursluluk sınavı başvuru nasıl yapılır? Aşağıdaki adımları izleyerek öğrencinizin bursluluk başvurusunu gerçekleştirebilirsiniz.

1.Adım: https://e-okul.meb.gov.tr/  adresine giriş yapılır.

2.Adım: Açılan sayfada “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Başvuru Giriş Ekranı için Tıklayınız” kısmına tıklayabilir veya buradan aynı sayfaya erişebilirsiniz.

 

3.Adım: Başvuru giriş işleminde (A) Giriş kodu, (B) Öğrenci T.C. Kimlik No, (C) Okul Numarası girilir ve (D) alanına ilk başvuru için herhangi bir giriş yapılması gerekmez ve (E) Giriş işlemi yapılır.

 

4.Adım: Aşağıda gösterilen kutucukta belirtilen özel durumlar var ise mutlaka işaretlenmesi gerekir. Çünkü Bursluluk sınavı başvuru kılavuzuna göre parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanları;

a) %10’u “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”e,
b)
%5’i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak
çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,
c)
%5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imamhatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,
ç)
%80’i (a), (b) ve (c) bentleri dışında kalan öğrencilere ayrılmaktadır.

(A) ok ile belirtilen alana “Ailenin yıllık gelir toplamından fert başına düşen miktar” girilmesi gerekmektedir.

Yani; Ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamından kişi başına düşen toplam
miktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 16.080,00 (on altı bin seksen) TL’yi geçmemesi gerekir. Bu miktarı geçen ailelerin başvuruları kabul edilmemektedir sadece Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrencilerin başvuruları, kabul edilecektir.

Gelir bilgisi ilgili kutucuğa girildikten sonra (B) KAYDET butonuna basılması gerekmektedir. Kayıt işlemi gerçekleştirilmesinin ardından Okul müdürlüğüne Klavuzda belirtilen EK-1 ÖĞRENCİ AİLESİNİN MADDİ DURUMUNU GÖSTEREN BEYANNAME doldurulacak ve ekleri ile okul müdürlüğüne başvurulacaktır.

Ek belgeler

1) Yetkili kişi, kurum veya kuruluşlardan alınan geçen yıla ait gelir durumunu gösteren belge.
2) Aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları beyanı.
3) Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa
bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği.
4) Velinin yararlanacağı kontenjanla ilgili belge.

 

Aile gelirinin tespitinde ailenin 2020 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınır. Örneğin; 3 kişilik Ailenin 2020 yılı için aylık 2 bin 324 lira geliri var.

2324*12=27.888 TL Aile 3 kişilik olması nedeniyle 3’e bölünür.

27.888/3=9.296 TL Fert başına düşen gelir 16.080 TL’yi geçmediği için başvuru yapmaya hakkı vardır.

Diğer tüm detaylar için BURSLULUK SINAVI (İOKBS) Başvuru ve Uygulama Kılavuzu‘nu inceleyebilirsiniz.

 

Etiketler