Kurtuluş Savaşı 1

I. Uşi
II. Atina
III. Moskova
Yukarıdaki antlaşmaların hangilerinde, Sevr Antlaşmasının geçersiz olduğu belirtilmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Osmanlı Devletiyle yapılmış olan tüm antlaşmalar, Kurtuluş Savaşında aşağıdakilerden hangisiyle geçersiz sayılmıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

TBMM Hükümeti ile Sovyet Rusya arasında imzalanan Moskova Antlaşmasında; -Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasında yapılmış olan antlaşmalar geçersizdir.- hükmü yer almaktadır.
Antlaşmada bu hükmün yer alması, aşağıdakilerden hangisi doğrultusunda bir gelişmedir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Sovyet Rusyanın Kurtuluş savaşında TBMMnin yanında yer alarak onu desteklemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Londra Konferansımın dağılmasından sonra TBMM Hükümeti temsilcisi Bekir Sami, Fransızlarla ve İtal-yanlarla yaptığı protokollerle onlara ekonomik çıkarlar tanımış; İngilizlere ise savaş suçlusu saydıkları esirle¬rin geri verilmemesi hakkı tanımıştır. Ancak TBMM bu antlaşmaları onaylamamıştır.
TBMMnin bu antlaşmaları onaylamamasında,
I.Eşitlik
II.Tam Bağımsızlık
III.Laiklik
ilkelerinden hangilerinin Bekir Sami tarafından gözetilmemesinin etkisi olduğu savunulabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

TBMMnin Londra Konferansına katılmak istemesi,
I. Misak-ı Milliyi kabul ettirmekteki kararlılığını gösterme,
II. Varlığını dünyaya tanıtma,
III. Anlaşma Devletleri arasındaki görüş ayrılığından yararlanma
amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye yöneliktir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti ile birlikte TBMM Hükümetinin Londra Konferansına çağrılmasında etkili olmuştur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Milli mücadele döneminde Anlaşma Devletleri Sevr Antlaşmasını biraz değiştirmek amacıyla Londra Konferansını toplamak zorunda kalmışlardır.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Düzenli ordu aşağıdakilerin hangisinde ilk başarısını elde etmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi, Birinci İnönü Savaşı sonrası gelişmelerinden biri değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Düzenli ordunun kurulması
II. İtalya'nın Anadolu'da işgal ettiği yerlerden çekilmesi
III. Tekalif-i Milliye Emirlerinin uygulanması
Birinci İnönü Savaşının kazanılmasında yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Millî Mücadele Dönemînde, aşağıdakilerden hangisi TBMMnin yargı yetkisini kullandığına bir kanıttır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Kurtuluş Savaşının devam ettiği yıllarda samimi yurtseverler arasında laikliğe karşı olanlar, saltanat ve hilafet yanlıları da vardı
Mustafa Kemal Paşa'nın böyle farklı düşüncede olan kişileri tek amaçta birleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Hazırladığı raporda, Anadoluda meydana gelen olaylardan Yunanlıların sorumlu olduğunu belirten kişi aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdaki savaşlardan hangisinde, TBMM'nin gücünün arttığı savunulamaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!