Kimler İSG uzmanı olur?

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur? Kimler İSG uzmanı olabilir?

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlara İş Güvenliği Uzmanı deniyor. Teknik eleman olarak Teknik öğretmenler,  fen-edebiyat fakültelerinin fizik veya kimya mezunları ile iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları ifade ediliyor.

Mühendis, Mimar ve Teknik elemanlar uzmanlık belgesi alabilmek için bakanlıkça yetkilendirilmiş kamu kurumları, üniversiteler veya özel eğitim kurumlarının düzenlediği eğitimlere katılması gerekiyor.

“İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmeliğine” göre İş güvenliği uzmanlarının eğitimleri 220 saatten az olamaz, bu eğitimlerin 180 saati teorik, 40 saati ise uygulamalı eğitim olarak ifade edilmiş. Ancak teorik eğitimlerin 90 saati yüzyüze,90 saat ise uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilebiliyor.

Yönetmelik Maddesi:

MADDE 25 – (1) İş güvenliği uzmanlarının eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur ve programın içeriği ile programda görevli eğiticilerin nitelikleri (Değişik ibare: RG-11/10/2013-28792) Komisyon tarafından belirlenir. Eğitim programının süresi, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz ve bu kısımlar ancak tek bir program dâhilinde uygulanabilir. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. Uygulamalı eğitimler, iş güvenliği uzmanları için en az bir iş güvenliği uzmanının görevlendirilmiş olduğu işyerlerinde yapılır.”

Eğitime katılan İş Güvenliği Uzmanları  A,B veya C sınıfı belgelere sahip olabilmek için, ÖSYM’nin yaptığı sınavdan başarılı olmak zorunda. Başarılı olabilmek için sorulan 50 sırunun 35’ini cevaplayarak 70 almak gerekiyor.

A,B ve C sınıfı İş Güvenliği Uzmanığı Belgeleri Nelerdir?

A sınıfı İSG belgesine sahip olanlar; Tüm tehlike sınıflarına bakabiliyor (Çok Tehlikeli,Tehlikeli ve Az tehlikeli),

B sınıfı İSG belgesine sahip olanlar; Tehlikeli ve Az Tehlikeli sınıflara,

C sınıfı İSG belgesine sahip olanlar; Az Tehlikeli, grupta yer alan işyerlerinde iş güvenliği işlemlerine bakabiliyor.

 

(A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi şu kişilere verilir;
• (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,
• 2) İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri, en az beş yıl uzman olarak çalışmış Bakanlık iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği doktorası yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlar ile Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde mühendis, mimar veya teknik eleman olarak en az on yıl görev yapmış olanlardan (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara Bakanlıkça verilir.

(B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi şu kişilere verilir;
• (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,
• İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği yüksek lisansı yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara verilir.

(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi şu kişilere verilir;
• (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara Bakanlıkça verilir.

Etiketler